Son Konular

Servet Uludağ

Lisans Eğitimi : Karadeniz Teknik Üniversitesi - Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitimi : Çukurova Üniversitesi - İş Güvenliği İrtibat & Mail : uludag@servet.org mail adreslerinden soru / sorun, öneri veya telif haklarıyla ilgili ulaşabilirsiniz. En kısa sürede sizlere ulaşacağım.

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama Konglomera, genellikle silis, kalsit veya demir oksit ile bir arada tutulan (çimentolanan) yuvarlak çakıl ve kumdan oluşan tortul bir kayadır. Konglomera, genellikle nehir yataklarında oluşan iri taneli bir kayadır. İsim Konglomera Doku Kırıntılı ; İri taneli (2-64 mm) Kompozisyon Kuvars , Feldispat Renk Kahverengiye Çeşitli İnce ila orta taneli bir matriste yuvarlak; Olgunlaşmamış Konglomeraları bileşimsel özelliklerine göre sınıflama …

Devamını Oku »

Kontak veya Termal Metamorfizma

Kontak veya termal metamorfizmada kayalar ergimiş magma kütlesi tarafından ısıtılıp köken kaybolduğunda gelişir. Değişen kaya magma kütlesinin etrafını saran kontak kuşağı veya zonu dediğimiz bir alanda belirlenir (aşağıdaki görselde yer almaktadır). Ufak dayk veya sill etrafında santimetre genişliğinde bir zonu olursa da esas kontak metamorfik zonlar kilometrelerce boyunca büyük batolitler (magmatik kütleler) etrafında izlenebilir.     Magma kütlesinin boyutundan bağımsız …

Devamını Oku »

Sedimanter Ortam Nedir? Sedimanter Ortamın Sınıflandırılması

Sedimanter ortam nedir? Belirli fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşullara sahip olan, bu özellikleri ile bitişik alanlardan ayırt edilebilen ve tortuların çökelmesine uygun su üstü veya su altındaki jeomorfolojik bölgeye sedimanter ortam denir.   Sedimanter Ortamın Sınıflandırılması Sedimanter ortamların sınıflandırılmasını şu tabloda rahatlıkla gösterebiliriz;   Tortul (Sediman) kayaçların oluştuğu ortamlar Tortul kayaçlar (sediman), magmatik ve metamorfik kayaların yanı sıra üç ana kaya türünden biridir. …

Devamını Oku »

Regresyon nedir? Bir regresyon analizi size ne anlatır?

Regresyon nedir? Regresyon, bir bağımlı değişken (genellikle Y ile gösterilir) ve bir dizi başka değişken (bağımsız değişkenler olarak bilinir) arasındaki ilişkinin gücünü ve karakterini belirlemeye çalışan finans, yatırım ve diğer disiplinlerde kullanılan istatistiksel bir yöntemdir.   Bir regresyon analizi size ne anlatır? Bir dizi bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkileri tanımlamak için regresyon analizini kullanılır. Regresyon analizi, katsayıların her bağımsız değişken …

Devamını Oku »

Tortul yapıları oluşturan prosesler

Tortul yapıları oluşturan prosesler Tortul yapılar akışkan akması, tortu gravite akması, yumuşak-tortu deformasyonu ve biyolojik aktivite gibi çeşitli tortulaşma prosesleri tarafından oluşturulur.   Tortul yapılar çökelme esnasındaki veya çökelmeden hemen sonraki ortamsal koşulları yansıtmaları nedeniyle eski çökelme ortamlarının yorumlanması için sedimantologlarca yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bunlar, eski tortul ortamlara ait tortu taşınma mekanizmaları, paleoakıntı yönleri, göreceli su derinliği ve göreceli …

Devamını Oku »

Kireçtaşlarının ana bileşenleri

Kireçtaşlarının ana bileşenler nelerdir? Kireçtaşları, çok basit mineralojiye sahip olmasına karşın, çok çeşitli bileşen içeriğine sahiptirler. Bunlarda dört ana bileşen tanımlanmaktadır: İskeletsel-olmayan taneler Zarflı taneler (ooidler, pisoidler, onkoidler, mikro-onkoidler) Peloidler Kırıntılar (intra- ve litoklastlar) İskeletsel (biyoklastik) taneler (kireçli bitki ve hayvanların kalıntıları) Matriks Çimento (spari kalsit)   Ooidler Bir çekirdek (genellikle bir karbonat parçası veya bir kuvars kırıntısı) etrafında bir …

Devamını Oku »

Metamorfik Etmenlere Neden Olan Kimyasal Aktif Akışkanlar

KİMYASAL AKTİF AKIŞKANLAR Öncelikle su (H2O) ve diğer uçucu maddelerden karbondioksit (CO2) bileşimli akışkanlar bazı metamorfizma türlerinde önemli rol oynarlar.   Mineral tanelerini saran akışkanlar katalizör etkisi ve iyon göçü ile reaksiyonu hızlandırır. Daha sıcak ortamlara gidildikçe iyonlara doygu akışkanların aktivitesi de artar.   İki mineral tanesi birbirine yapıştığında dokunan yerdeki kafes yapısı en yüksek stres (genellikle yük basıncı) altındadır. …

Devamını Oku »

Resif nedir? Resif oluşum koşulları nelerdir?

Resif nedir? Yerinde doğup büyüyen, koloniler teşkil edebilen, bağlayıcı olabilen ve dalgaya dayanıklı organizmaların iskeletlerinden oluşan ve morfolojik olarak tepe, yığın/kümbet şeklindeki kireçtaşı kütlelerine resif denir. Başlıca mercan ve alglerden ve daha az olarak da krinoid, bryozoa, sünger, mollusk ve diğer resif yapıcı organizmalardan oluşurlar.   Resif oluşum koşulları nelerdir? Günümüzdeki resiflerin büyük bir çoğunluğu sığ tropikal denizlerde büyüyüp gelişmektedir. …

Devamını Oku »

Çörtlerin renk, inklüzyon ve doku sınıflaması

Çörtlerin renk, inklüzyon ve dokuya bağlı olarak yapılan ve resmi olmayan sınıflaması Renk, inklüzyon ve dokuya bağlı olarak çörtlere birkaç resmi olmayan isim uygulanmaktadır. Bunlar:   Flint Flint terimi hem çörtün eş anlamlısı hem de Kretase tebeşirlerinde görülen bir çört çeşidi (özellikle çört nodülleri) için kullanılmaktadır. Çakmaktaşı taneciklerin boyutu 0.5 ila 20 mikrometre arasındadır (Knauth, 1994). Büyük çakmaktaşı yumrularında küçük kuvars …

Devamını Oku »

Resifin oluşumu ve morfolojik ana bölgeleri

Resif Yerinde doğup büyüyen, koloniler teşkil edebilen, bağlayıcı olabilen ve dalgaya dayanıklı organizmaların iskeletlerinden oluşan ve morfolojik olarak tepe, yığın/kümbet şeklindeki kireçtaşı kütleleridir. Başlıca mercan ve alglerden ve daha az olarak da krinoid, bryozoa, sünger, mollusk ve diğer resif yapıcı organizmalardan oluşurlar.   Günümüzdeki resiflerin büyük bir çoğunluğu sığ tropikal denizlerde büyüyüp gelişmektedir. Tercih ettikleri ortam 45 m‘den daha derin …

Devamını Oku »