Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

Tonya Düzköy Yöresinin Jeolojisi

tonya düzköy bölgesinin jeolojik haritası

Tonya – Düzköy yöresi Trabzon ilinin güneybatısında yer alır. Bölgede Üst Kretase – Tersiyer volkanizmasının yaygın olmasına karşılık, yer yer çok iyi gelişmiş tortul istifler yüzeyler. Bu yöre Jura‘dan başlayarak Tersiyer sonuna kadar tüm Pontidleri karakterize eden istiflerin varlığı ile dikkat çeker. Aşağıda inceleme alanında yüzeylenen Üst Kretase ve Tersiyer yaşlı birimlerin ayrıntılı litolojik tanımlamaları verilmiştir.     Düzköy Formasyonu …

Devamını Oku »

Sondaj Çalışmasında İşçiler Zehirlendi!

metan zehirlenmesi

Bursa’da gerçekleştirilen sondaj çalışması sırasında zemin altında bulunan ve yaklaşık 1 metre çapında olan borunun içinde çalışmakta olan işçiler, su tahliyesi motorundan metan gazı çıkması sonucu, çalışan işçilerin zehirlenmesine neden oldu. Sondaj çalışması sırasında, metan gazından etkilenen 6 işçinin 2’si malesef yaşamını yitirdi.     Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 100. Yıl Mahallesi olarak geçen İzmir Yolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen sondaj çalışması …

Devamını Oku »

Magmanın Kimyasal Bileşimine Etki Eden Faktörler

cizgi rengi

Çeşitli magmaların meydana gelmesinde fraksiyonel kristallenme, farklılaşma, magma karışımı, özümleme ve asimilasyon + fraksiyonel kristallenme gibi magmatik olaylar zinciri başlıca rolü oynarlar. Farklı fizikokimyasal yollardan gerçekleşen bu magmatik prosesler, aslında doğada çoğu zaman birlikte cereyan ederler.   Fraksiyonel kristallenme Magmanın kristallenme yoluyla farklılaşma prosesidir. Üç tür fraksiyonel kristallenme vardır.   Denge kristallenmesi: Kristallenme esnasında tüm fazlar ve ergiyik arasında tam …

Devamını Oku »

Yeryuvarının Yapısı Hakkındaki Bilgilere Nasıl ulaşılmıştır?

sismik dalga

Yeryuvarının yapısı hakkındaki bilgilere maddeler halinde yazarak açıklamaya çalışalım. Yeryuvarının yapısını öğrenmemize yardımcı olan şu bilgileri de ayrı ayrı açıklama gereği duyduk; Derin sondajlar Sismoloji (P, S ve L dalgaları) Kayaç Kapanımı (anklavlar) Meteorlar (göktaşları) Magmatizma / Metamorfizma     Derin sondajlar Bilinen en derin sondajlar yaklaşık 12 km ile 1990’lı yıllarda ABD’de (Oklahama), ayrıca son yıllarda Katar ve Rusya’dadır. …

Devamını Oku »

Denizli’de Hayvan Fosili Bulundu

denizli bulunan fosil

Burdur’da bulunan Akif Ersoy Üniversitesi, Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Ahmet İhsan Aytek tarafından ekibi ile Denizli’de yürütülen araştırmalarda, 14 farklı hayvan fosiline rastlanmıştır. Araştırma sonrası 2 milyon ile 9 milyon yıl önce yaşamış hayvan fosil kalıntıları gün yüzüne çıkartılmış oldu. Aytek ve 14 kişilik ekibi ile jeoloji alanında bölgenin geçmişi gün yüzüne çıkartılmaya başlandı.     Araştırmanın ekip …

Devamını Oku »

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

maden arama tetkik

1935’de Atatürk’ün irşatları ve 2804 sayılı yasa ile kurulmuş olan bu Enstitünün görevleri aşağıdaki bilgiler doğrultusunda belirlenmiş ve hukuka uygun hale getirilmiştir.   Uzun vadeli madencilik etüdleri Uzun vadeli madenciliğe dayalı olarak edütler; jeolojik, jeofizik harita yapılması, uzaktan algılama, paleomanyetik ve hidrojeolojik etüdler olmak üzere bunlara ek olarak minerallerin envanterleri ile personelin yetişmesi ve mineral dökümantasyonu gibi sıralanacak uygulamalar uzun …

Devamını Oku »

Tekirdağ’da 3.1 Şiddetinde Deprem!

tekirdağ deprem

Tekirdağ’ın Yeniköy çevresinde 3.1 şiddetinde 11.2 derinliğinde deprem meydana geldi. Depremin Yeniköy açıkları olan Marmara Denizi’nde gerçekleştiği belirlendi. Yeniköy sakinlerinin kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Tekirdağ’da yaşanan deprem saat 17:02 civarında gerçekleştiği belirlenmiştir.   Deprem üssü Marmara Denizi olarak olarak bildiren Tekirdağ ve Yeniköy çevresinde de hissedildiğini söyleyen vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre Tekirdağ …

Devamını Oku »

Alternatif Enerji Kaynakları (Gaz Hidratlar)

alternatif enerji kaynakları

Yeryüzünün derinliklerinde bulunan metan stoklarının veya deniz diplerinde oluşan tortular ile beslenen bakterilerin çıkardıkları metanın deniz veya okyanus diplerinde uygun ısı ve basınçta su ile donmasıyla oluşan gaz hidratlar geleceğin yakıtları arasında sayılmaktadır.   İnsanoğlu yer altı enerji kaynaklarını tüketmeye devam ediyor. Nüfus artışı ve beraberinde getirdiği artan ihtiyaçlar nedeniyle dünyanın yer altı kaynakları çok yakın bir gelecekte tükenecek. Dünya …

Devamını Oku »

Diskordans (Uyumsuzluk) Çeşitleri Nelerdir?

diskordans uyumsuzluk cesitleri

Tortul kayaçların çökelimi sırasında, tortulaşmada bir ara verme veya duraksama olduğunda, kaya birimlerinin çökelimleri süreklilik göstermez. Böylece tabakalar arasında normal oluşması gereken sıranın dışında bir eksiklik veya bir boşluk ortaya çıkar. Bu boşluk veya eksiklik kaya birimleri arasında bir uyumsuzluk (diskordans) oluşturur. Bu tür serilere uyumsuz seri adı verilir. Bu iki seriyi ayıran yüzeye uyumsuzluk düzlemi (diskordans düzlemi) denir. Diskordans …

Devamını Oku »

Kıvrımlar ve Kıvrım Eksenleri

izoklinal kivrim

Kıvrımlar, tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarıdır. Arazi çalışmaları ve jeolojik harita yapımlarında, kıvrımlarla ilgili çeşitli çizim ve yorum problemleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Arazide kıvrımlar, çoğunlukla belli istikamette gidildiğinde, birimlerdeki tekrarlanmalar görülmesiyle kolayca anlaşılır. Benzer şekilde jeolojik haritalara bakan bir kişi, belli istikamette birim tekrarlanmaları varsa, harita alanında kıvrımların olabileceğini düşünmelidir.   Kıvrımlı bölgelerde kıvrım eksenleri önemlidir. Kıvrım ekseni esasında bir …

Devamını Oku »