Arsenik (As), Antimuan (Sb) ve Bizmut (Bi)

Bizmut (Bi)
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Yapıları metallerden farklı olarak, kürelerin basit bir paketlenmesini göstermezler. Elektrik ve ısı iletkenlikleri düşüktür, metallere göre yapıları daha fazla yönlenme gösterirler. Atomlar arası bağ metalikle kovalent arasındadır.

 

Arsenik (As) Özellikleri

Tabiatta oldukça ender rastlanır. Bileşiminde As %74 – 84, antimuan %1,7 – 9,2 ve nadir olarak Fe, Ni, Ag çok az bulunur. Birkaç polimorfi arasında en kararlı trigonal sistemdir. Taze yüzeylerinde rengi kalay beyazıdır. Oksitlenerek sarı, kahverengi ve siyaha dönüşür. Çizgi rengi kalay beyazı ve gridir. Parlaklığı taze yüzeylerinde kuvvetli metaliktir. Oksitlenme nedeniyle matlaşır. Yoğunluğu 5,6 – 5,8 arasında ve sertliği 3,5’dir. Bazis (0001) yüzeyine paralel güzel dilinimlidir. Üfleçde 360 ºC’ta erimeksizin süblimleşir. Bu esnada, sarımsak kokusu yayar. Aktif kömür üzerinde beyaz (As2O3) sublimatı verir. Çekiçle vurulunca sarımsak kokusu çıkar.

Arsenik (As)
Arsenik (As)

Zararlı böcek ve diğer canlılarla yapılan mücadelede kullanılır. Arsenik nikel cevherlerinde veya kristalin kayaçlarda Ag ve Co ile birlikte, ayrıca hidrotermal damarlarda kolloidal halde oldukça nadir bulunan bir mineraldir.

 

Türkiye’de Sivas’ın Dumluca (Divriği dolayları) maden yataklarında ve Malatya dolaylarında rastlanır. Dünyada ise Almanya, İsmapya ve Şili’de bulunur.

Arseniğin kimyasal özellikleri

Atomik numara 33
Yoğunluk 5,7 g.cm – 3 14°C’de
Erime noktası 814 °C (36 atm)
Kaynama noktası 615 °C (süblimasyon)
Vanderwaals yarıçapı 0.139 nm

Arsenik ne için kullanılır?

Arsenik, endüstriyel olarak bir alaşım maddesi olarak ve ayrıca cam, pigment, tekstil, kağıt, metal yapıştırıcılar, ahşap koruyucu maddeler ve mühimmatın işlenmesinde kullanılır . Arsenik ayrıca deri tabaklama işleminde ve sınırlı bir ölçüde pestisitlerde, yem katkı maddelerinde ve farmasötiklerde kullanılmaktadır.

 

Antimuan (Sb) Özellikleri

Tabiatta çok ender görülen şekilleri, levhamsı veya küpe benzer, bazen de böbreğimsi yapıda görülürler. Rengi kalay beyazı, sertliği 3 -3,5 arasında, yoğunluğu 6,7, ergime noktası 630,5 ºC’dir. Bazis yüzeyine paralel (0001) güzel dilinimi vardır. Metalik parlaklıkta bir mineraldir. Hidrotermal damarlarda arsen ve antimuanla birlikte görülebilir.

Antimuan (Sb)
Antimuan (Sb)

Matbaa harfleri yapımında kullanılır.

Dünyada İsveç’de bulunur.

 

Antimonun Fiziksel Özellikleri

Renk kalay-beyaz
Kristal Sistem Üçgen, Altıgen
dayanıklılık Kırılgan
Kırık Düzensiz/Düzensiz
Yoğunluk 6.61 – 6.71 g/cm3 (Ölçülen) 6.697 g/cm3 (Hesaplanan)

 

Antimon kokusu var mı?

Antimon kırılgan, mavimsi gümüş-beyaz bir metaloiddir. Kokusu yoktur . Ayrıca hiç kokusu yoktur.

 

Bizmut (Bi) Özellikleri

Trigonal sistemde kristalleşir. Taze yüzeylerinde rengi hafif sarımsı tonda Ag beyazıdır. Zamanla karakteristik kırmızı oksidasyon rengi gösterir.Çizgi rengi gri, parlaklığı kuvvetli metaliktir. Yoğunluğu 9,7 – 9,8, sertliği 2 – 2,5 olup bıçakla kesilebilir, kırılgandır. Kuvvetli diamagnetittir.

Bizmut (Bi)
Bizmut (Bi)

Kolay akıcı alaşımlarda ve ilaç yapımında kullanılır.

Elementler antimuan oluşumları hidrotermal kökenlidir.

Türkiye’de Bursa Uludağ’da, Balya’da, Keban’da, Divriği Efemlidere ve Dumluca bölgesinde bizmut görülmüştür.

 

Bizmutun bazı özellikleri nelerdir?

Bizmut, biraz pembemsi, gümüşi metalik parlaklığa sahip oldukça kırılgan bir metaldir. Bizmut, tüm metaller arasında en diyamanyetik olanıdır (yani, manyetize olmaya karşı en büyük muhalefeti sergiler). Sert ve kaba kristallidir. Erimiş halden katılaştığında yüzde 3,3 genleşmeye uğrar.

 

Bizmutun Kullanım Alanları

Tıpta (bizmut subnitrat ve subkarbonat), kozmetikte (bizmut oksiklorür), düşük erime noktalı alaşımlarda, yangın algılama/söndürme sistemlerinde, kurşun ve mermilerde kurşun yerine (bizmut-kalay alaşımı) kullanılır.

 

Bizmut dokunmak zehirli midir?

Bizmut kristallerinin genellikle çok düşük bir toksisite seviyesine sahip olduğu kabul edilir. Genellikle güvenli olarak kabul edilirler, bu da bunu çocukların bilim programları için harika bir proje haline getirir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular