İgnimbrit Özellikleri

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Volkanik domun yamaçlarında şiddetli bir patlamayla önce yarıklar açılmakta ve sonra çok sıcak kırıntılardan oluşan büyük bir bulut buralardan çıkmaktadır. Bu çıkan bulutun, yeri yalarcasına kasırga hızıyla ilerlediği görülür. Bulutta ki kızgın parçalar birbirine o kadar yakındırlar ki, ağırlık yoluyla bir derecelenme meydana gelmez. Dolayısıyla blok, lapilli ve küller düzensiz bir şekilde bulunurlar. Ayrıca, yüksek sıcaklıktaki tanelerin birbirlerine çok yakın olmalarından dolayı uzun süre bu sıcaklığın korunduğu kısımlarda kaynaklanmalar meydana gelir. Kızgın bulutların başlıca kül ve henüz katılaşmamış veya yarı plastik,  ince lav damlacıklarından oluşması halinde hakiki bir lav görünüşü ve sertliğinde, özel bir tüf çeşidi meydana gelir ki, buna ignimbrit veya kaynaklı tüf adı verilir.

ignimbrit ozellikleri

 

Zira, birikme anında çok sıcak ve yonga şeklindeki parçalar birbirleriyle kaynaklanırlar ve üste gelen malzemenin ağırlığıyla yassılaşmış bir hal alırlar. Birikmeleri anında içerdikleri gazların daha sonra dışarı çıkışları sırasında ignimbritler kısmi bir rekristalizasyona uğrarlar. Kaynaklı tüflerde, lavların çoğunda görülen akıntı bantlaşmasına benzer ince bir laminasyon görülür. Ayrıca soğurken kazandıkları kolonsal ve sferolitik yapılardan dolayı lavlara benzerlik artar. İgnimbritler asit magmalardan oluşmaktadır.

 

Piroklastik kayaçlar, maden yataklarının yerleşmelerine çok elverişli olmaları nedeniyle büyük, ekonomik önlem taşırlar. Bunların cevherleşmeler için iyi bir barınak olmalarının üç nedeni vardır: volkanik breş ve tüflerin bol gözenekli ve geçirgen kazanmaları, bunlarında mineralize eriyiklere kanal vazifesi görmeleri, piroklastiklerin karbonatlı veya diğer malzemeden oluşan çimento ve ince taneli camsı kısımlarının alterasyona ve metazomatik değişmeye, masif lavlardan daha fazla elverişli olmaları.

ignimbrit

Tüfler ve tüfitler, özellikle hiçbir yönde değişmeyen, yani iç bünyelerinde saf, yeterince sert oldukları halde, saflıklarından ve gözenekli yapılarından dolayı her çeşit taş oymacılığı yapılabilecek kadar çalışmaya elverişli; kimyasal ve fiziksel etkilere karşı dayanıklı ve değişik pastel renkleriyle çok ilgi çekici doğal varlıklardır. Taş özelliklerini göstererek kullanıldıkları için, parlatılamazlarsa da, elbette mermer şeklinde değerlendirilmeleri gerekir.

 

Tüflerin yapılaşmadaki değeri son yıllarda anlaşılmıştır. Giderek artan bir hızla kullanılışları, bütün dış ve iç mekanlarda yaygınlaşmaktadır. Doğadan kütük olarak çıkarılmaları ve taş atölyelerinde işlenmeleri kolaydır. Bu gruba taş kesme ve işletme sektöründe dekoratif taşlar adı verilir. Bu bakımdan önemleri büyüktür.

 

Özellikle ignimbirit olarak bilinen kaynak tüfler, binalarda hem ısı yalıtımı sağlar hem de binaya estetik bir güzellik kazandırır. Halk arasında köyke taşı olarak adlanan bu kayaçlarla yapılan duvarlar beton duvara göre oldukça ekonomik ve sağlıklı olduğu bilinmektedir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular