Kovaryans Eşlemeli Krigleme Yöntemi ile Kaynak Kestirimi

Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi, kaynak kestirimi için kullanılan bir jeoistatistiksel yöntemdir. Bu yöntem, gerçek değerlere yakın yansız kestirim sağlarken, aynı zamanda uzaklığa bağlı değişkenlik üretme özelliğine sahiptir.

Kovaryans Eşlemeli Krigleme Yöntemi ile Kaynak Kestirimi
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi, kaynak kestirimi için kullanılan bir jeoistatistiksel yöntemdir. Bu yöntem, gerçek değerlere yakın yansız kestirim sağlarken, aynı zamanda uzaklığa bağlı değişkenlik üretme özelliğine sahiptir. Bu sayede, ilişkili çoklu değişkene sahip cevher yataklarının kestiriminde de kullanılabilir.

 

Madencilik, yerkabuğunda bulunan mineral ve metallerin ekonomik olarak çıkarılması ve işlenmesini içeren bir endüstridir. Maden kaynaklarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi, madencilik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi için büyük önem taşımaktadır. Kaynak kestirimi, bir maden yatağının içerdiği mineral veya metal miktarının tahmin edilmesi işlemidir. Bir madenin ekonomik olarak üretilip üretilemeyeceğine karar verilmesinde, madencilik faaliyetlerinin planlanmasında ve gelecekteki yatırımların değerlendirilmesinde kullanılır.

 

Kaynak kestirimi için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler, temel olarak iki gruba ayrılabilir:

 • Jeoistatistiksel yöntemler: Bu yöntemler, yerkabuğunda bulunan mineral veya metallerin varyans ve korelasyon özelliklerini kullanarak kestirim yaparlar.
 • Doğrusal regresyon: Bu yöntemler, mineral veya metal miktarını etkileyen faktörler arasındaki ilişkileri kullanarak kestirim yaparlar.

 

Jeoistatistiksel yöntemler, kaynak kestirimi için en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler, gerçek değerlere yakın yansız kestirim sağladıkları için tercih edilirler. Ancak, bu yöntemler, uzaklığa bağlı değişkenlik üretme özelliğine sahip değildirler. Bu nedenle, ilişkili çoklu değişkene sahip cevher yataklarının kestiriminde zorluklar yaşanabilir.

 

Kovaryans Eşlemeli Krigleme Yöntemi

Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi, jeoistatistiksel yöntemler ile doğrusal regresyon yönteminin özelliklerini birleştiren bir yöntemdir. Bu yöntem, gerçek değerlere yakın yansız kestirim sağlarken, aynı zamanda uzaklığa bağlı değişkenlik üretme özelliğine de sahiptir. Kovaryans eşlemeli krıgleme yönteminde, öncelikle sondaj verilerinden variogram hesaplanır. Variogram, bir değişkenin gözlem noktaları arasındaki uzaklığa bağlı değişkenlik derecesini gösteren bir fonksiyondur. Variogram hesaplanarak, değişkenin uzaklığa bağlı değişkenlik özelliklerinin belirlenmesi sağlanır.

 

Daha sonra, variogram verileri kullanılarak krigleme modeli oluşturulur. Krigleme modeli, sondaj verilerinden elde edilen bilgiler kullanılarak, bilinen noktalardaki değerlerden bilinmeyen noktalardaki değerlerin tahmin edilmesini sağlayan bir modeldir. Kovaryans eşlemeli krıgleme yönteminde, krigleme modelinin oluşturulmasında, variogram verilerinin yanı sıra, değişkenin gözlem noktaları arasındaki korelasyon katsayıları da kullanılır. Korelasyon katsayıları, değişkenin gözlem noktaları arasındaki ilişki derecesini gösteren değerlerdir.

Kovaryans Eşlemeli Krigleme Yöntemi ile Kaynak Kestirimi (Sıradan Kriging İnterpolasyonu)
Kovaryans Eşlemeli Krigleme Yöntemi ile Kaynak Kestirimi (Sıradan Kriging İnterpolasyonu)

Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi ile yapılan kestirim, aşağıdaki adımları içerir:

 • Variogram hesaplanması: Öncelikle, sondaj verilerinden variogram hesaplanır. Variogram, bir değişkenin gözlem noktaları arasındaki uzaklığa bağlı değişkenlik derecesini gösteren bir fonksiyondur.
 • Krigleme modeli oluşturulması: Variogram verileri kullanılarak krigleme modeli oluşturulur. Krigleme modeli, sondaj verilerinden elde edilen bilgiler kullanılarak, bilinen noktalardaki değerlerden bilinmeyen noktalardaki değerlerin tahmin edilmesini sağlayan bir modeldir.
 • Kestirim yapılması: Krigleme modeli kullanılarak, sondaj verilerinin olmadığı noktalardaki değerler kestirilir.

 

Kovaryans Eşlemeli Krigleme Yönteminin Avantajları

Kovaryans eşlemeli krıgleme yönteminin başlıca avantajları şunlardır:

 • Gerçek değerlere yakın yansız kestirim sağlar.
 • Uzaklığa bağlı değişkenlik üretme özelliğine sahiptir.
 • İlişkili çoklu değişkene sahip cevher yataklarının kestiriminde kullanılabilir.

 

Kovaryans Eşlemeli Krigleme Yönteminin Dezavantajları

Kovaryans eşlemeli krıgleme yönteminin başlıca dezavantajları şunlardır:

 • Karmaşık bir yöntemdir.
 • Uygulanabilmesi için yeterli veri gerekir.

 

Kovaryans Eşlemeli Krigleme Yönteminin Uygulamaları

Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi, çeşitli madencilik uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu yöntem, özellikle aşağıdaki durumlarda tercih edilir:

 

 • İlişkili çoklu değişken içeren cevher yataklarının kestiriminde: Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi, ilişkili çoklu değişken içeren cevher yataklarının kestiriminde etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, değişkenler arasındaki ilişkiyi dikkate alarak kestirim yaptığı için, daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Örneğin, bir cevher yatağında hem altın hem de bakır cevheri bulunması durumunda, bu iki değişken arasındaki ilişki dikkate alınarak kestirim yapılması gerekir. Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi, bu ilişkiyi dikkate alarak daha doğru kestirim sonuçları elde edilmesini sağlar.

 

 • Uzaklığa bağlı değişkenlik gösteren cevher yataklarının kestiriminde: Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi, uzaklığa bağlı değişkenlik gösteren cevher yataklarının kestiriminde de etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, değişkenin uzaklığa bağlı değişkenlik özelliklerini dikkate alarak kestirim yaptığı için, daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Örneğin, bir cevher yatağında altın konsantrasyonu, sondaj derinliğine bağlı olarak değişiyorsa, bu durum dikkate alınarak kestirim yapılması gerekir. Bu durumu dikkate alarak daha gerçekçi kestirim sonuçları elde edilmesini sağlar.

krıgleme yöntemi
krıgleme yöntemi

Kovaryans eşlemeli krıgleme yönteminin uygulamalarına örnekler

Kovaryans eşlemeli krıgleme yönteminin uygulamalarına ilişkin bazı örnekler şunlardır:

 • Altın, bakır, kurşun, çinko gibi metal cevherlerinin kestiriminde
 • Petrol ve doğal gaz rezervlerinin kestiriminde
 • Toprak, su ve hava gibi çevresel faktörlerin kestiriminde
 • İklim değişikliğinin etkilerinin kestiriminde

 

Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi, kaynak kestirimi için kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu yöntemin doğru bir şekilde uygulanması, daha doğru ve güvenilir kestirim sonuçları elde edilmesini sağlar.

 

Kovaryans Eşlemeli Krigleme Yönteminin Kullanımı

Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi, çeşitli yazılımlar kullanılarak uygulanabilir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için, öncelikle sondaj verilerinden variogram hesaplanması gerekir. Variogram, çeşitli yöntemler kullanılarak hesaplanabilir. Variogram hesaplanarak, değişkenin uzaklığa bağlı değişkenlik özelliklerinin belirlenmesi sağlanır. Daha sonra, variogram verileri kullanılarak krigleme modeli oluşturulur. Krigleme modeli, çeşitli yazılımlar kullanılarak oluşturulabilir.

 

Kovaryans eşlemeli krıgleme yönteminin uygulanmasında, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şunlardır:

 • Uygulanacak yöntemin doğru seçilmesi: Kovaryans eşlemeli krıgleme yönteminin çeşitli türleri vardır. Uygulama yapılacak soruna uygun yöntemin seçilmesi önemlidir.
 • Uygulamada kullanılacak verilerin kalitesi: Kovaryans eşlemeli krıgleme yönteminin doğru sonuçlar vermesi için, kullanılan verilerin kalitesi önemlidir. Verilerin eksiksiz ve doğru olması gerekir.
 • Uygulamada kullanılacak parametrelerin seçimi: Kovaryans eşlemeli krıgleme yönteminde kullanılan parametreler, yöntemin performansını etkiler. Bu parametrelerin uygun şekilde seçilmesi önemlidir.

 

Kovaryans eşlemeli krıgleme yöntemi, kaynak kestirimi için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, gerçek değerlere yakın yansız kestirim sağlarken, aynı zamanda uzaklığa bağlı değişkenlik üretme özelliğine de sahiptir. Bu sayede, ilişkili çoklu değişkene sahip cevher yataklarının kestiriminde de kullanılabilir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular