Tortul Kayaçlar Nasıl Oluşur?

Kırıntılı tortul tabakalar
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Yeryüzünü oluşturan kayaçlar dış kuvvetler (akarsular, rüzgârlar, buzullar, dalga ve akıntılar gibi )tarafından ufalanır ve taşınır. Taşınan malzemeler akarsu, göl, deniz ve okyanus tabanları ile çukur alanlarda tabakalar halinde biriktirilir. Bu tabakala zaman içinde sıkışarak tortul kayaçlara dönüşür. Tortul kayaçların en önemli özelliği, oluştukları dönemlere ait bitki ve hayvan kalıntıları olan fosillere sahip olmasıdır.

 

kirintili tortullar
Kırıntılı tortul tabakalar

Bitki parçaları kalın ve geçirimsiz tortullar arasında veya su içinde kalır. Bu parçacıklar zaman içerisinde bakterilerin de etkisiyle karbon bakımından zenginleşir. Böylece organik tortulların en tipik örneği olan kömür oluşur. Karbonlu organik tortulların sıvı olanları ise petrolü oluşturur. Oluşumu kömür ile benzerlik gösteren petrol, jeolojik geçmişte yaşamış bitki ve hayvan kalıntılarının oksijensiz denizel bir ortamda sıcaklık, basınç ve organizmaların etkisi ile değişime uğraması sonucu meydana gelir.

 

kimyasal tortul kayaclar
a) Güver Kanyonu (Antalya)                                                                           b) Karaca Mağarası (Gümüşhane)

 

Kireç taşı mağaraları karstik şekillerden biridir. Bu mağaralar, kalkerli arazi içinde suların eritme ve aşındırması sonucu meydana gelen yer altı boşluklarında oluşur. Kayaköy Polyesi (Fethiye-Muğla) kireç taşının erimesi sonucu gelişmiş bir karstik yüzey şeklidir.

 

Özet olarak tortul kayaçların oluşumuyla ilgili şunları söylememiz gerekiyor. Kayaçların dış kuvvetler tarafından parçalanarak ufalanıp taşınması sonucu okyanus, göl, deniz ve akarsu gibi tabanlarda birikerek oluşmaktadır. Diğer kayaç türlerinden ayıran ayırtman özelliği ise bitki ve hayvan fosilleri içermesidir. Organik tortul kayaçlar ise zaman içerisinde kömür ve petrol gibi enerji bakımından önemli ham maddeleri oluşturmaktadır. Oluşması için gerekli ortam şartı ise en başta oksijensiz denizel bir ortamda sıcaklık, basınç ve organizmaların etkisinin gerekli olmasıdır.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular