Çukurbağ Kireçtaşı

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Birimin adı, iyi temsil edilmiş olduğu yer olan Çukurbağ Köyü güneyinden alınmıştır. Dağılımı ve Konumu. Çoğun inceleme alanının kuzey yarısı içinde ve ofiyoütli melanjm hamuru tarafından çevrelenmiş (sarılmış), değişken boyutlu bloklar biçimindedir. Bunlardan haritalanabilenler Tenekekoyak tepe, Alasenir tepe, Sarnıç tepe, Tosunyurdu yöresi, Ağaçlı köyü batısı, Nohutlugedik deresi, Emralı tepe ve Lalelitaş tepenin güneyinde yüzeylemektedir.

Ağaçlı köyü, Nohutlugedik deresi ve Tosunyurdu yöresindeki Çukurbağ kireçtaşları, altta Şavklı Tepe Kireçtaşlanyla uyumsuz, üst sınırı ise ofiyolitli melanjm hamuru içine dalımlıdır. Dolayısıyla Şavklı Tepe Kireçtaşlanyla birlikte blok biçimindedirler. Lalelitaş tepenin güneyinde ise, aynı kireçtaşlan, altta Gürüz Tepe Kokina Kireçtaşlanyla geçişli, üst sınırı ise hamur içine dalımlıdır. Diğer bloklar ise tüm olarak hamur tarafından çevrelenmişlerdir.

Litoloji

Gri-beyaz-sari-pembe-kirerrrt kırmızısı renkli ve iyi katmanlıdırlar. Katman kalınlığı 10 sm den 70-80 sm kalınlıkta banklara değin değişmektedir. Aynca, kırmızı renkli çört ve radyolarit şeritleriyle (şerit kalınlığı 2-15 sm) ardalı, disharmonik, devrik ve bakışımsız kıvrımlı, bol ve düzensiz kalsit damarlı, eklemlidirler. Alınan örneklerin mikroskobik incelemesinde, biyomikrit mikrofasiyesinde ve hematit sızıntısı içeren stilolitlerle katedilmiş oldukları, aynca, içerdikleri Globotruncana’larm sıkışma nedeniyle fazlaca yassılaşıp par- çalanarak, çizgisel bir dizilim oluşturdukları gözlenmiştir.

Fosil Topluluğu

Foram.: Globotruncana stuarti (de Lapparent), Globotruncana stuartiformis Dalbiez, Globotruncana contusa (Cushman), Globotruncana conica White, Globotruncana arca (Cushman), Globotruncana ventricosa White.

Yaş

Maestrihtiyen. Ortamsal Yorumu. Gerek radyolarit şeritleriyle ardalı olmaları, gerekse fosil içerikleri, bu kireçtaşlarınm, derin ve durgun bir denizde (pelajik fasiyes) oluştuklarım kanıtlamaktadır.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular