Minerallerin bileşenleri

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Minerallerin bileşenleri en küçük yapısal bileşenleri; atom ve iyon gibi kimyasal bileşenlerdir. Minerallerin özelliklerinin çoğu, büyük ölçüde kimya bileşimlerine bağlıdır ve kimyasal bileşim, temel önem taşır. Ancak minerallerin özellikleri, kimyasal bileşimden başka, minerali meydana getiren atom ve iyonların geometrik  düzenlemeleri ile bunları bir arada tutan elektriksel yüklerin tabiatına da bağlıdır.

 

minerallerin bileşenleri
minerallerin bileşenleri

 

Minerallerin Bileşenleri Nelerdir?

Mineraller, belli bir kimyasal bileşimi olan, doğal olarak oluşan, inorganik maddelerdir. Her mineralin, kendine özgü bir kimyasal formülü vardır ve bu formül, mineralin bileşenlerini belirler. Örneğin, kuvars mineralinin kimyasal formülü SiO2’dir ve bu mineral sadece silisyum dioksit (SiO2) maddesinden oluşur.

 

Bazı mineraller, tek bir bileşen madde içerirken, diğerleri birkaç farklı madde içerebilir. Örneğin, plagioklas minerali, aluminosilikat maddesi içeren bir mineraldir ve NaAlSi3O8 ve CaAl2Si2O8 gibi farklı formüllerde meydana gelebilir. Minerallerin bileşenleri, onların kristal yapısını ve özelliklerini belirler. Örneğin, kuvars mineralinin kristal yapısı, silisyum dioksit maddesinin (SiO2) tetrahedron şeklinde düzenlenmesine dayanır. Bu yüzden, kuvars mineralinin bileşenleri, onun kristal yapısını ve özelliklerini belirler.

 

Bazı minerallerin bileşenleri

Aşağıda, bazı örnek minerallerin bileşenlerini ve kimyasal formüllerini veriyorum:

 1. Kuvars (SiO2): Silisyum dioksit (SiO2) maddesi.
 2. Kalsit (CaCO3): Kalsiyum karbonat (CaCO3) maddesi.
 3. Halit (NaCl): Sodyum klorür (NaCl) maddesi.
 4. Plagioklas (NaAlSi3O8 ve CaAl2Si2O8): Aluminosilikat maddesi içeren mineral, NaAlSi3O8 veya CaAl2Si2O8 formüllerine göre meydana gelebilir.
 5. Biotit (K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2): Potasyum, magnezyum, demir ve aluminosilikat maddesi içeren mineral.
 6. Olivin ((Mg,Fe)2SiO4): Magnezyum, demir ve silisyum dioksit maddesi içeren mineral.

Minerallerin bileşenleri, onların kristal yapısını ve özelliklerini belirler. Örneğin, kuvars mineralinin kristal yapısı, silisyum dioksit maddesinin (SiO2) tetrahedron şeklinde düzenlenmesine dayanır. Bu yüzden, kuvars mineralinin bileşenleri, onun kristal yapısını ve özelliklerini belirler.

 

Tek bir bileşenden oluşan mineraller

Tek bir bileşenden oluşan mineraller, yalnızca bir madde içeren minerallerdir. Bu minerallerin kimyasal formülleri, yalnızca tek bir madde içerir ve bu yüzden bu minerallerin bileşenleri de yalnızca tek bir madde olur. Aşağıda, bazı örnek tek bileşenden oluşan mineraller veriyorum:

 1. Kuvars (SiO2): Sadece silisyum dioksit (SiO2) maddesi içeren mineral.
 2. Kalsit (CaCO3): Sadece kalsiyum karbonat (CaCO3) maddesi içeren mineral.
 3. Halit (NaCl): Sadece sodyum klorür (NaCl) maddesi içeren mineral.
 4. Sülfür (S): Sadece sülfür (S) maddesi içeren mineral.
 5. Gümüş (Ag): Sadece gümüş (Ag) maddesi içeren mineral.
 6. Kömür (C): Sadece kömür (C) maddesi içeren mineral.

 

Bu minerallerin kristal yapıları ve özellikleri, tek bir madde içermesine rağmen, çeşitli şekillerde düzenlenebilirler. Örneğin, kuvars mineralinin kristal yapısı, silisyum dioksit maddesinin (SiO2) tetrahedron şeklinde düzenlenmesine dayanır. Bu yüzden, tek bileşenden oluşan mineraller, yalnızca tek bir madde içermesine rağmen, çeşitli kristal yapıları ve özellikleri olabilir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular