Son Konular

Kayıköy Formasyonu

Tanım ve Yayılım: Birim adını, özelliklerinin en iyi gözlendiği ve en yaygın yüzeylendiği yer olan Kayıköy'den almıştır (KARAMAN, 1988). Birim haritalanma alanı içerisinde yaklaşık 18 km²'lik bir alanda yüzeylenme göstermiştir. başlıca Kürtlükaz Tepe, Çalıkoz Tepe, Gökçe Tepe, Kaleyıkığı Sırtı dolaylarında olmak üzere geniş bir alanda yer almaktadır. Kalınlığı yaklaşık 650-700 m. dolaylarındadır (KARAMAN; 1988).

Litoloji: Formasyonun egemen kaya türünü , kumlu , çakıltaşı, çamurtaşı, killi kireçtaşı düzeyleri oluşturmaktadır. Birim yer yer kumtaşı-şeyl-çamurtaşı ardalanmasıyla oluşan Filiş'ten meydana gelmektedir. Bazı bölgelerde filiş, kireçtaşı katmanları arasında, içerisindeki kumtaşı ve şeyller laminalanmalı olarak görülmektedir. Birime ait tortul istif genel olarak arazi düzlemlerinde açık gri, yeşil, kirli sarı renkleriyle tabakalı bir görünüm sunar.

Birim içerisinde yer alan kumtaşları çoğunlukla soluk yeşilimsi, kahverengimsi renkte olup ince-orta düzenli katmanlı, yer yer kaba taneli ve kötü boylanmalıdır. Akıntı ve gereçlerin oluşturduğu taban yapıları kumtaşlarında yaygın olarak gözlenmektedir. Bazı bölgelerde ise her yönde çatlak sistemlerine sahip kumtaşları ayrışmaya uğramışlardır. Kumtaşlarının arasında bulunan çamurtaşları ve şeyller aşınarak kumtaşlarının merdivenimsi bir yapı kazanmasına neden olmuştur.

Şeyller açık-orta grimsi, soluk yeşilimsi, sarımsı renklerde olup düzensiz yarılımlı, laminitik ara katkılı ve zayıf çimentoludur. Kumtaşları ile altdokanağı  kumtaşına derecelenmeli, üst dokanağı ise keskindir. Çamurtaşı arakatkıları yersel olarak bulunur.

Kayıköyü istifinin üst bölümlerinde yersel olarak bulunan çakıltaşları genellikle grimsi renkte olup orta boylanmalı, tane değimli ve aramadde desteklidir. Sık olarak, kuru dere içerisinde gözlenen çakıştaşı blokları iyi boylanmış, iri taneli ve sıkı çimentolu olarak da bulunmaktadır.

Çamurtaşları ise açık gri, kirli beyaz renkli, böbreğimsi yapılı ve yer yer çört yumruları içerir. Genel olarak filiş içerisinde gözlenen çamurtaşları bazen de kumtaşlarıyla ardalamalı olarak gözlenmektedir. Yer yer ince laminalanmalı, çok kırılgan ve gevrek bir yapıya sahiptir.

İstifin kireçtaşlarından oluşan bölümü ise en belirgin Kayısivrisi Tepe ve civarında gözlenmektedir. yapılı olan kireçtaşında bazen çok sık yoğun çatlaklar halinde bazen de büyük kırıklar halinde deformasyon yapıları gözlenmektedir. Rengi genel olarak beyazımsıdır. Kayısivrisi Tepe civarındaki kireçtaşlarından kırık ve çatlakların az olduğu yerlerden numune alınırken kırılmasındaki zorluk dikkat çekmektedir.

Bölgenin diğer bölümlerinde gözlenen kireçtaşları ise bozumsu gri, bej ve sarımsı renkte olup orta-kalın katmanlıdır. Yersel kumtaşı arakatkıları içerir. Bol dolguludur. Kireçtaşı katmanları arasında kumtaşı-şeyl-çamurtaşı katmanları gözlenmektedir.

Bir önceki yazımız olan Foça Jeolojik Ayrışma başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Hakkında Servet Uludağ

Lisans Eğitimi : Karadeniz Teknik Üniversitesi - Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitimi : Çukurova Üniversitesi - İş Güvenliği İrtibat & Mail : uludag@servet.org mail adreslerinden soru / sorun, öneri veya telif haklarıyla ilgili ulaşabilirsiniz. En kısa sürede sizlere ulaşacağım.
%d blogcu bunu beğendi: