Son Konular

Yer altı Suların Sınıflandırılması

Meteorik sular : Günümüz hidrolojik döngüsüne katılan atmosferik
kökenli olan sulardır. Yağmur sularının zemin içerisine süzülmesiyle oluşular. Günümüz hidrolojik döngüsüne katıldıkları içinde bu tür sular yağmur sularıyla aynı kimyasal
bileşime sahiptirler, fakat zamanla bulundukları ortam ile bir kimyasal dengeye
ulaşmaktadırlar. hidrojeolojinin ilgi alanındadır. Bunun baslıca sebebi de
sığ yeraltı ortamında bulunmasından kaynaklanmaktadır.

 
Konne veya suları: Sedimanların
gözeneklerinde sedimantasyon sırasında hapsolmuş olan konne sular bir zamanlar
hidrolojik döngünün bir parçasıydılar. Çok yavaş hareket ettikleri için bulundukları
ortamla bir kimyasal dengeye ulaşma imkanı bulmuşlardır.

 

Juvenil Sular: Yerkabuğu’nun derinliklerinden türeyen sulardır. Bu tür
sular günümüz hidrolojik döngünün bir parçası değildirler ancak bir zamanlar hidrolojik
döngüye katılmış olabilirler. Magmatik sular juvenil sulara örnek olarak verilebilir.
Duraylı oksijen ve hidrojen izotopları içerisinde %1’den fazla olmayan
juvenil sular bulunduğunu işaret etmektedir.
• Manto: En büyük kaynak: 2 x1022 Kg
• Kabuk: 2 x1021 – 4×1021 Kg
Fosil Sular: çok eski sular olup yaşları kuvaterner dönemine
kadar uzanmaktadır. Örneğin, Sahara çölü birkaç bin yıl önce yeraltına süzülmüş önemli
miktarlarda tatlı su içermektedir. Hidrolojik döngünün bir parçasıdırlar. Fosil sulara diğer
bir örnekte konne sulardır. Genelde tuzludurlar ve yaşları çökellerin oluşum zamanını
göstermektedir.
Termal Sular: Yeraltında ısıtılan ve karışık yollar izleyerek yer
yüzeyine ulaşan sıcak kaynak sularıdır. Hidrolojik döngünün bir parçasıdırlar.

 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Stratigrafinin Amacı başlıklı makalemizde ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgi Çekici

lav domu

Nuee Ardente ile ilgili Yaşanmış Olaylar ve Lav Domu

Bazı volkanlar şimdiye kadar üzerinde durulan tiplerden daha çok özellikler göstermesine karşın birçoğu kalkan volkan, …

%d blogcu bunu beğendi: