Son Konular
stratigrafinin amacı

Stratigrafinin Amacı

Kayaçlar içerisinde kaydedilmiş olan bu verileri kullanarak, Yerin dış kısmını oluşturan kayaçları sınıflamaya, dolayısıyla yeryuvarı tarihini yorumlamaya çalışır.

stratigrafinin amacı

Stratigrafik çalışmaların ortak bir amacı, bir kaya katmanı dizisinin haritalanabilir birimlere bölünmesi, dahil olan zaman ilişkilerinin belirlenmesi ve dizinin veya tüm dizinin birimlerinin başka bir yerde kaya tabakaları ile ilişkilendirilmesidir.

 

Stratigrafinin dört prensibi nelerdir?

Steno’nun stratigrafi yasaları, kaya katmanlarının biriktirildiği kalıpları tanımlar. Dört yasa, üstüste binme yasası, orijinal yataylık yasası, kesişen ilişkiler yasası ve yanal süreklilik yasasıdır.

stratigrafi

Stratigrafi Dünyanın yaşını belirlemede nasıl yardımcı olur?

Geçtiğimiz 150 yıl boyunca, dünyadaki stratigrafik korelasyona dayalı kayaların detaylı çalışmaları jeologların kaya birimlerini ilişkilendirmelerine ve zaman birimlerine ayırmalarına yardımcı olur. Sonuç, göreceli jeolojik zamanı bilinen göreceli yaştaki birimlere ayıran jeolojik sütundur.

 

Bir Sedimantolog ne yapar?

Sedimantologlar, farklı coğrafi ortamlarda ortaya konan yatakların bileşenlerini, dokularını, yapılarını ve fosil içeriğini inceler. Bu yolla, jeolojik kayıtların kıta, kıyı ve deniz yatakları arasında ayrım yapabilirler.

 

Dikey (zaman) boyutu ile, stratigrafi genellikle artefakt çökelme Süperpozisyon Yasası‘nın zamansal sırasını değerlendirmek için göreceli bir tarihleme tekniği olarak kullanılır. Stratigrafi çalışırken dikkate alınması gereken bir dizi temel ilke vardır, bunlar:

 

Süperpozisyon Yasası

Jeolojik katmanlar veya katmanlar, giderek daha genç katmanlar tarafından örtülür. Altta eski katmanlar ve üstte genç katmanlar.

 

Çapraz kesim

Bir katmanı kesen bir özellik (örn. Çukur, nehir kanalı) bu katmandan daha genç olmalıdır.

 

Kapsama alınan terimler

Daha eski bir katmandaki materyaller daha genç bir katman halinde yeniden işlenebilir veya tam tersi.

 

Biyolojik materyalin korelasyonu

Katmanlar, diyagnostik (benzersiz) bir biyolojik topluluğun varlığına ve bu katmanların sekanstaki nispi pozisyonuna bağlı olarak ilişkilendirilebilir.

Bir önceki yazımız olan Biyostratigrafi başlıklı makalemizde ne işe yarar ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgi Çekici

Deniz Tabanı Yayılması

Önceki kuram olan “Kıtasal Sürüklenme” nin okyanusal havzaları büyük ölçüde ihmal etmesinin aksine, deniz tabanı …

%d blogcu bunu beğendi: