Son Konular

Stratigrafi Ne İşe Yarar?

Bir jeologun temel görevi, yeryüzünde bulunduğu bir noktada, yerin derinliklerine doğru ne tür kayaçların bulunabileceğini tasarlayabilmek; yani yerin derinliklerine doğru görebilmektir. Jeologlara bu yeteneği kazandıran jeolojik bilim dalı ise “stratigrafi” diye adlandırılan bir alt daldır. Uygulama prensibi kısaca şöyledir:

1) Çökel ortamlarında biriken katmanların altta bulunanı daha yaşlı, üstte bulunanı daha gençtir; yani daha sonraki bir zaman diliminde oluşmuştur. Zaman ise, tanımı gereği, doğadaki değişim-dönüşümlerin bir sonucu olduğundan, birbirini izleyen iki katmanın oluşum koşulları az veya çok birbirinden farklıdırlar ve bu farklılık katmanlara da yansır ve hiçbir katman bir diğerinin aynısı değildir, mutlaka bir fark vardır.

2) Çökel ortamlarında biriken bu katmanlar, sıkışma kuvvetleri etkisi altına girince, kıvrılıp-kırıklanarak yeryüzüne çıkarlar ve bu arada yatay konumlarını kaybederek değişik eğimlere kavuşurlar.

3) Dünyamızın yerkabuğu buna benzer olaylarla oluşturulup şekillendirilmiştir. Jeologlar birbirini izleyen zaman dilimleride oluşmuş kayaç gruplarını sıraya koyarak, en üstte hangi kayaçlar geldiğini araştırıp, bu bilgilere göre, bulundukları noktanın altına doğru bir sondaj yapılsa, hangi metrelerde hangi tür kayaçlara rastlanılabileceğini tasarlayabilriler.

İlgi Çekici

manyetostratigrafi birimler

Manyetostratigrafi Birimleri

Başlıca üç cins manyetostratigrafi birimi vardır: a) Manyetik Kronostratigrafi Birimi: Jeolojik zamanın belirli bir döneminde …

%d blogcu bunu beğendi: