Organizmaların Yaşamını Etkileyen Faktörler

Organizmaların Yaşamını Etkileyen Faktörler
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Biyolojik arıtma sistemlerinde mikroorganizmaların kontrollü olarak büyümeleri istenir. Dolayısıyla organizmaların büyümesinde hangi faktörlerden etkileniyorsa, bu faktörlerin belirlenmesi gerekir. Bu faktörler, arıtma verimi ve arıtma sistemlerinin çalışma prensipleri üzerinde önemli etkiye sahiptirler. Büyümeyi etkiyen çevre şartları aşağıda verilmiştir.

Organizmaların Yaşamını Etkileyen Faktörler

Organizmalar bir seri reaksiyon sonucu besinleri parçalayarak enerji sağlamaktadırlar. Organizmalar besinleri yani besi maddelerini sonuç olarak CO2 ve H2O ya indirgiyorlar. Bu bağlamda Oksijenin hücredeki görevi iki noktada toplanır;

 

1. Oksijen, ortamda açığa çıkan elektronu alıyor. Bazı organizma türleri bu iş için başka maddeleri kullanabiliyorlar. Bundan dolayı farklı ortamlarda yaşayan organizma türleri ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda oksijen, elektron alıcısı olarak görev yapar.

 

2. Bazı hidrokarbonlu malzemelerin parçalanması işinde reaksiyona giren bir madde olarak görev alıyor. Anaerobik canlılar; yağları, hidrokarbonları parçalayamamalarının nedeni oksijen olmadığı için bu reaksiyonu gerçekleştirememelerindendir. Oksijenin element olarak kullanılması gerekiyor. Ama bu canlılar oksijen olduğu için yaşayamıyorlar. Bu reaksiyonları da gerçekleştiremiyor. Yer altındaki petrolün oluşumunun temel nedeni budur.

 

Organizmaların Yaşamını Etkileyen Faktörler

 İklim

 Işık

 Oksijen

 Tuzluluk

 Su Derinliği

 Substrat

 Türbülans

 Besin Miktarı

 

Oksijen Gerilimi

Bazı mikroorganizmalar ortamdaki mevcut oksijen miktarına göre faaliyet gösteriyorlar ve ortamdaki oksijen  miktarına göre de faaliyeti değişiyor. Bu canlılar fakültatif organizmalardır. Eğer ortamda oksijen az ise, asetik asit, oksijen çok ise, CO2 ve H2O oluşumu meydana getirebiliyorlar. Ortamdaki oksijen dengesinin azalıp çoğalmasıyla organizma faaliyet sahasının değişmesi olayına oksijen gerilimi adı verilir. Oksijen, ortamdaki mikroorganizma faaliyetlerini;

Durdurabilir,
 Azaltabilir,
 Arttırabilir,
 Tamamen durdurabilir,
 Üretime geçme faaliyetlerini arttırabilir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular