Kimyasal Tortul Kayaçlar Nedir? Oluşumu ve Özellikleri

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Kimyasal tortul kayaçlar, diğer tortul kayaç türleriyle aynı şekilde jeolojik süreçlerin bir sonucu olarak oluşur, ancak minerallerin çözünmesi ve bir araya gelmesiyle oluşur. Bu makalede, kimyasal tortul kayaçların oluşumu, özellikleri ve kullanım alanlarına odaklanacağız. Suda erime özelliğine sahip taşların suda eriyerek başka alanlara taşınıp tortulanması ile oluşur. Kimyasal tortul taşların en tanınmış örnekleri jips, traverten, kireçtaşı (kalker), çakmaktaşı (silex)’dır.

 

Kimyasal Tortul Kayaçlar Nasıl Oluşur

Kimyasal tortul kayaçlar, çözünmüş minerallerin birleşmesi ve birleşerek çökelmesiyle oluşur. Bu çözünmüş mineraller, genellikle sıcak su kaynakları veya deniz suyu gibi kimyasal etkilerin yaygın olduğu alanlarda bulunur. Kimyasal tortul kayaçlar, genellikle karbonatlar, evaporitler ve silikatlar gibi çeşitli mineral türlerinden oluşur.

 

Bir örnek olarak, kireçtaşı, kimyasal tortul bir kayaç türüdür ve sıcak su kaynakları veya deniz suyu gibi yerlerde oluşur. Kireç taşı, çözülmüş kalsiyum karbonat minerallerinin birleşmesi ve birleşmesiyle oluşur. Benzer şekilde, traverin, çözünmüş kalsiyum karbonat ve minerallerin sıcak su kaynaklarından bir araya gelmesiyle oluşan bir diğer kimyasal tortul kayaç türüdür.

 

kimyasal tortul kayaçlar
kimyasal tortul kayaçlar

 

Kimyasal Tortul Kayaçlar Nasıl Bir Özelliğe Sahip

Kimyasal tortul kayaçlar, diğer tortul kayaç türleriyle karşılaştırıldığında bazı benzersiz özelliklere sahiptir. Örneğin, kimyasal tortul kayaçlar, kum taşı veya kil taşı gibi diğer tortul kayaçlara göre daha yumuşaktır ve genellikle daha hafif renklidirler. Kimyasal tortul kayaçlar, minerallerin çökelmesi ve bir araya gelmesiyle oluştuğu için, daha homojen bir yapıya sahiptirler.

 

Kimyasal tortul kayaçlar, genellikle poroziteleri ve düşük yoğunlukları nedeniyle işlenmeleri zor olabilirler. Ancak, kimyasal tortul kayaçların dayanıklılığı ve estetik görünümleri, bazıları tarafından tercih edilen bir yapı malzemesi haline getirir. Örneğin, kireç taşı ve traverten, yapı malzemeleri olarak yaygın bir şekilde kullanılır.

 

Kimyasal Tortul Kayaçlara Örnekler

Jips (Alçıtaşı) : Beyaz renkli, tırnakla çizilebilen kimyasal tortul bir taştır. Alçıtaşı olarak da isimlendirilir.

Traverten : Kalsiyum biokarbonatlı yer altı sularının mağara boşluklarında veya yeryüzüne çıktıkları yerlerde içlerindeki kalsiyum karbonatın çökelmesi sonucu oluşan kimyasal tortul bir taştır.

Kalker (Kireçtaşı) : Deniz ve okyanus havzalarında, erimiş halde bulunan kirecin çökelmesi ve taşlaşması sonucu oluşan taştır.

Çakmaktaşı (Silex) : Denizlerde eriyik halde bulunan silisyum dioksitin (SİO2) çökelmesi ile oluşan taştır. Kahverengi, gri, beyaz, siyah renkleri bulunur. Çok sert olması ve düzgün yüzeyler halinde kırılması nedeniyle ilkel insanlar tarafından alet yapımında kullanılmıştır.

 

Kimyasal Tortul Kayaçların Kullanım Alanları

Kimyasal tortul kayaçlar, genellikle estetik amaçlarla kullanılır. Örneğin, kireç taşı ve traverten, yapı malzemeleri olarak, döşeme, kaplama, merdiven basamakları, heykeller, sütunlar ve diğer dekoratif unsurlar gibi birçok farklı amaç için kullanılır. Kimyasal tortul kayaçlar ayrıca, içme suyu arıtma tesislerinde, çimento üretiminde ve sanayi atıklarının bertaraf edilmesinde de kullanılır.

 

Bununla birlikte, kimyasal tortul kayaçların kullanımı, bazı çevresel sorunlara neden olabilir. Örneğin, kireçtaşı ocakları ve diğer kimyasal tortul kayaç çıkarma işlemleri, yeraltı suyu kaynaklarının kirletilmesine ve doğal habitatların tahrip edilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kimyasal tortul kayaçların işlenmesi ve kullanımı, çevresel etkilere dikkat edilerek yapılmalıdır.

 

Sonuç olarak, kimyasal tortul kayaçlar, diğer tortul kayaç türleriyle karşılaştırıldığında farklı bir oluşum sürecine sahip olmakla birlikte, benzersiz özelliklere ve çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Ancak, kimyasal tortul kayaçların işlenmesi ve kullanımı sırasında, çevresel etkilere dikkat edilmelidir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular