Anasayfa » Genel Jeoloji (sayfa 4)

Genel Jeoloji

Modern Jeolojinin Doğuşu

1700’lü yılların sonları çoğunlukla modern jeolojinin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu zamanda James Hutton adında bir iskoç fizikçi (ve aynı zamanda çiftçi) “Dünya Teorisi” adlı çalışmasını yayımladı. Bu çalışmada, Hutton, “üniformitariyanizm” (tek düzecilik) doktrini olarak bilinen bir prensibi ileri sürüyordu. Bu fikir modern jeolojinin temel prensiplerinden biridir. Basitçe öyle ifade edilebilir ; “bugün işleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik yasalar jeolojik ... Devamını Oku »

Kayıköy Formasyonu

Tanım ve Yayılım: Birim adını, özelliklerinin en iyi gözlendiği ve en yaygın yüzeylendiği yer olan Kayıköy’den almıştır (KARAMAN, 1988). Birim haritalanma alanı içerisinde yaklaşık 18 km²’lik bir alanda yüzeylenme göstermiştir. Formasyon başlıca Kürtlükaz Tepe, Çalıkoz Tepe, Gökçe Tepe, Kaleyıkığı Sırtı dolaylarında olmak üzere geniş bir alanda yer almaktadır. Kalınlığı yaklaşık 650-700 m. dolaylarındadır (KARAMAN; 1988). Litoloji: Formasyonun egemen kaya türünü ... Devamını Oku »

Foça Jeolojik Ayrışma

Yerkabuğu; tektonizma, orojenez, erozyon, taşınma gibi olaylarla devamlı değişmektedir. Dolayısıyla, bir zamanlar derin ortamda oluşmuş olan mineraller başka bir zamanda kendilerini yeryüzüne yakın bir ortamda bulabilirler. Bu yeni ortamın (ikincil) Şartları, eski ortamın (birincil) şartlarından çok farklıdır. Özellikle basınç ve sıcaklık azalmış olup ortamda bol miktarda su, oksijen, karbondioksit bulunmaktadır. Minerallerde canlılar gibi, değişken bir ortamdan etkilenebilmekte ve varlıklarını uzun ... Devamını Oku »

Toprak Kalitesi

Toprak fonksiyonunun günümüzde ve gelecekte etkili olabilme kapasitesi olarak tanımlanan toprak kalitesi kavramı (Doran and Parkin 1994), son yıllarda topraklarda farklı yönetim uygulamalarının neden olduğu değişimlerin ölçülmesine yönelik çalışmalarda odak noktası olmaya başlamıştır (Karlen et al., 1994). Bir toprak fonksiyonunun kapasitesi, kalite göstergesi olarak kabul edilen ve arazi kullanımlarındaki farklılıklar nedeniyle kısa zaman aralıklarında değişebilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak ... Devamını Oku »

Akkirse Tepe Kırmızı Kumtaşı

Birden fazla litolojiyi içermekle beraber, egemen litolojinin kırmızı kumtaşı olması nedeniyle bu ad verilmiştir. Dağılımı ve Konumu. Hacıba.ba dağının doğu yarısının (Lalelitaş tepe, Akkirse tepe, Coka tepe) güney yamacında, yaklaşık 7 kma lik bir alanda yüzeylemektedir. Alt sınırı Coka Tepe Grovakımsı Kumtaşı ve alacalı çakıltaşlarıyla yanal ve düşey geçişlidir. Üst sınırı İse, Dargü- ney Alg Pizolitli-Oolitli Kireçtaşları ve Lalelitaş Tepe ... Devamını Oku »

Çukurbağ Kireçtaşı

Birimin adı, iyi temsil edilmiş olduğu yer olan Çukurbağ Köyü güneyinden alınmıştır. Dağılımı ve Konumu. Çoğun inceleme alanının kuzey yarısı içinde ve ofiyoütli melanjm hamuru tarafından çevrelenmiş (sarılmış), değişken boyutlu bloklar biçimindedir. Bunlardan haritalanabilenler Tenekekoyak tepe, Alasenir tepe, Sarnıç tepe, Tosunyurdu yöresi, Ağaçlı köyü batısı, Nohutlugedik deresi, Emralı tepe ve Lalelitaş tepenin güneyinde yüzeylemektedir. Ağaçlı köyü, Nohutlugedik deresi ve Tosunyurdu ... Devamını Oku »

Yazlık Dere Kireçtaşı

Dağılımı ve Konumu. Gürüz tepenin kuzey yamacı, Koca tepe zirveleri ve Naldöken tepe güneyinde yüzeylemektedir. Bu kireçtaşlarının alt sınırı Dargüney Alg Pizolitli-Oolitli Kireçtaşları’yla, üst sınırı ise, Naldöken Tepe Çörtleri ve Lalelitaş Tepe Kireçtaşları’yla geçişlidir. Kalınlık. En büyük kalınlığı, Naldöken tepe güneyinde göstermekte olup, yaklaşık 350 m dir. Litoloji. Mavi renkli, çok fazla ince ve düzensiz kalsit damarlı, oldukça iyi ve ... Devamını Oku »

Altındağ Formasyonu ve Yamanlar Volkanitleri

Altındağ Formasyonu : Karabağlar, Yeşilyurt, Gültepe ve Altındağ yörelerinde yüzeylenen bu formasyon genellikle kırmızı, yeşil ve kahverenkli  kil ve marn litolojisinde olup, bazı yerlerde konglomera ve kumtaşları ile arakatkılıdır. 75-80 m kalınlığa sahip olan birim içindeki killer yer yer çok iyi pekiştiklerinden kiltaşı görünümü kazanmışlardır.   Yamanlar Volkanitleri : Yamanlar dağı, Kadifekale ve Hatay yörelerinde izlenen bu volkanitler kırmızı-pembe, grimsi yeşil ve ... Devamını Oku »

Rize’nin Jeolojik Yapısı

Karadeniz kıyısına koşut il toprakları , Doğu Karadeniz Bölümü’nün en yüksek  ve engebeli kesiminde yer alır. İl topraklarını kıyının hemen ardında duvar gibi yükselen Doğu Karadeniz Sıradağlarının kıyı dağları engebelidir. Rize Dağları adıyla anılan bu dağların en yüksek kesimleri , güney ve güney-doğuda doğal sınır oluşturur ; başlıca yükseltileri ,doruğu il sınırları dışında kalan kaçkar Dağı ile Üçdoruk olarak  da ... Devamını Oku »

Heybeliada’nın Jeolojisi

Heybeliada, İstanbul’un diğer adaları ve Anadolu yakasındaki tepeleri gibi Paleozoyik’de (Birinci Zaman) kara ve denizlerde sedimenter kayalardan yapılmıştır. Adanın jeolojisi hakkında bilgilerimizi Fakültemizin eski hocalarından İhsan Ketin’in 1953 senesinde yayınladığı bir makaleye borçluyuz (Ketin,1953).   Heybeliada, denizden yüksekliği 130 metreye varan üç tepeden oluşmaktadır. Bunlar kuzeyden güneye Ümit, Değirmen ve Mandıra tepeleridir. Ümit ve Mandıra tepeleri arkoz serisi olarak bilinen ... Devamını Oku »