Granit Nedir? Granit Özellikleri ve Kullanım Alanları

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Granit; Sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü mağmatik derinlik kültesi. Plüton içindeki taneler çoğunlukla gözle görülebilir büyüklüktedir. Esas mineralleri feldspatın ortoklas cinsi ile az miktarda plajioklas ve kuvarstır.Ayrıca mika, hornblend, piroksen ve ikinci gruba giren turmalin, apatit, zirkon, grena, manyetit gibi mineraller de bulunabilir.

 

Granit Nedir?

Granit, magmatik kayaçlar arasında en yaygın olanıdır ve özellikle dünya üzerinde kıtaların yer kabuğunun çoğunu oluşturur. Granitler, magma yeryüzüne ulaşmadan önce soğuyan ve kristalleşen derinlik kayalarıdır. Magmanın soğuması sırasında kristaller büyür ve büyük kristaller, granitin karakteristik özelliklerinden biridir. Granitler, magmanın soğukluğuna ve basıncına bağlı olarak değişen kristal boyutlarına sahip olabilirler.

 

Granitlerin renkleri, umumiyetle açık olmakla birlikte, içindeki feldspatların ve diğer minerallerin cins ve miktarına göre gri, pembe, kırmızımsı olabilir.

 

Granit (magmatik kayaç)
Granit örneğinin makro hali (magmatik kayaç)

Granitler, yeryüzünde çok yaygın olarak bulunurlar.Çeşitli yer kabuğu modellerinde görünür.Yeryüzünün temelini teşekkül ettirdiği kabul edilmektedir. Tabiatta dayk, silis ve batolitler halinde bulunabilir.

 

Granit Özellikleri

Granitlerin mineralojik bileşimi, ortofeldspat, kuvars ve mika gibi mineraller içerir. Genellikle gri, pembe, siyah ve beyaz renkleriyle bilinirler, ancak granitin rengi mineral bileşimine bağlı olarak değişebilir. Granitler, sert ve dayanıklıdırlar ve asitik bir karaktere sahiptirler. Aynı zamanda granitler, düşük poroziteye ve yüksek yoğunluğa sahiptirler. Granitlerin dayanıklılığı, düşük aşındırılabilirliği ve suya direnci nedeniyle inşaat malzemesi olarak popülerdir.

 

Bileşimi ve bulunuşu: Granitlerde kuvars, genellikle hacmen % 20’nin üzerindedir. Derinlik külteleri arasında hacmen % 40’tan fazla kuvars ihtiva eden türe rastlanmaz. Kuvars ve ağır silikatlar bakımından zengin olan kayaçlar gabro sınıfına girer. Esas bileşeni olan feldspat plajioklas ve ortoklas(alkali feldspat) halinde olması mümkündür. Birinin diğerine oranı genellikle ikiden azdır.

 

Granit (magmatik kayaç)
Granit örneği (magmatik kayaç)

 

Granitlerde bulunan ikinci ana mineraller muskovit, biyotit, amfibol, piroksen veya nadiren fayalit (demirli olivin) olarak sıralanabilir.Genellikle bunlardan iki veya üçü bir arada bulunur.Çeşitli sınıflamalarda koyu renkli minerallerin oranı farklı olmakla birlikte hacmen % 20’den fazla koyu renkli mineral ihtiva eden taşlara umumiyetle granit adı verilmemektedir.

 

Granit (magmatik kayaç)
Makro Granit (magmatik kayaç)

 

Granit grubu

Grubun derinlik kayacını granit meydana getirir. Granitler açık renkte gra-nüler dokuda kayaçlardrr. Asit karakterdedirler. Kristalleri iri ve hemen hepsi aynı büyüklüktedir. Yavaş soğuma sonucu hepsi gelişme imkânı bulmuşlardır.

 

Esas minerallerini kuvars, feldspat ve mika teşkil eder. Az miktarda bula-nabilen diğer mineraller amfibol (hornblend) ve piroksenlerdir. Hâkim feldspat tipini ortoklaz cinsi feldspatlar meydana getirir. Bununla beraber plajyoklaz tipi feldspatların hâkim olduğu granitler de vardır. Granitlerde hem biotit (siyah mika) hem de muskovit (beyaz mika) bulunabilir. Her iki mikayı birden ihtiva eden granitlere iki mikalı granit adı verilir.

 

Granit (magmatik kayaç)
Granit Makro (magmatik kayaç)

 

Grubun yüzey kayacı riyolit, kimyasal ve mineralojik özellikleri bakımından granite benzer. Asit karakterde ve açık renkli kayaçlardır. Çok ince taneli bir dokuya sahiptirler. Genellikle holokristalendirler.

 

Granitlerde esasında sert ve dayanıklı kayaclar olmakla beraber bir kısmı çeşitli nedenlerle kimyasal ayrışma ve fiziksel parçalanmaya uğrayarak granit topografyası adı verilen özel yerşekillerinin oluşmasına yol açarlar. Granitlerin dayanıksız olmalarında rol oynayan faktörler şunlandır: biotit ile plajyoklaz tipi feldspatların bolluğu, diyaklazlı veya çatlaklı yapı, iri kristalli…

 

Granit (magmatik kayaç)
Granit makro örnek (magmatik kayaç)

 

Granit: İç püskürük bir taştır. Kuvars, mika ve feldspat mineralleri içerir. Taneli olması nedeniyle mineralleri kolayca görülür. Çatlağı çok olan granit kolayca dağılır, oluşan kuma arena denir.

 

Granitin, bileşiminde % 10 – 40 arasında kuvars % 30 – 60 arasında alkali feldispat, % 35 kadar mika ve %10 35 arsında koyu renkli mineral bulunduran açık renkli, asidik bileşimli derinlik kayaçlarına denir. Ticari anlamda ise granit, hemen her bileşimde derinlik kayacını içine alan çok geniş bir kayaç grubu için kullanılmaktadır. Piyasada granit, gnays, siyenit, kuvars monzonit, granodiyorit, kuvarslı diyorit, diyorit gibi açık renkli kayaçlara granit terimi ortak bir isim olarak kullanılırken ,gabro, diyabaz, anorzotit ve proksenitlere denilmektedir.

 

Granitin Kullanım Alanları

Granitler, inşaat sektöründe ve süs taşı olarak kullanılırlar. Döşeme taşı, tezgah üstü, merdiven basamağı, pencere eşiği, küp taşı ve diğer inşaat malzemelerinin yapımında kullanılırlar. Granitlerin dayanıklılığı, renk çeşitliliği ve parlaklığı, mimarlar ve tasarımcılar tarafından tercih edilir. Granit ayrıca anıtlar ve heykeller gibi büyük sanat eserlerinde de kullanılır. Granit, madencilik, taş ocağı işletmeciliği, blok taşı ve agregaların üretimi için de kullanılır.

 

Magmatik Granit, magmatik bir kayaç türüdür ve dünya üzerinde en yaygın olanlarından biridir. Granitler, dayanıklı, sert, düşük poroziteye ve yüksek yoğunluğa sahip kayaçlardır. Granitlerin mineralojik bileşimi, ortofeldspat, kuvars ve mika gibi mineralleri içerir. Granitler, inşaat sektöründe ve süs taşı olarak kullanılırlar. Granitlerin dayanıklılığı, renk çeşitliliği ve parlaklığı, mimarlar ve tasarımcılar tarafından tercih edilir. Granit, madencilik, taş ocağı işletmeciliği, blok taşı ve agregaların üretimi için de kullanılır. Granitin dayanıklılığı, düşük aşındırılabilirliği ve suya direnci, özellikle dış mekan kullanımı için idealdir. Granit, inşaat malzemeleri arasında popüler bir seçimdir, ancak pahalı olabilmesi nedeniyle herkesin tercih edebileceği bir malzeme değildir.

 

Granitlerin çeşitli özellikleri ve kullanım alanları, insanların hayatlarında önemli bir rol oynamaktadır. Granitin dayanıklılığı ve güzelliği, mimarlar ve tasarımcılar tarafından tercih edilmesine neden olurken, inşaat sektöründe de kullanımı yaygındır. Granit, uzun ömürlü ve dayanıklı yapısı sayesinde yıllarca dayanacak bir yapı malzemesi sağlar.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular