Zigana Dağı Granitleri Özellikleri ve Kullanım Alanları

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Zigana Dağı Granitleri Özellikleri

Zigana Dağı granitleri, yüksek sertlik ve dayanıklılık özellikleri nedeniyle inşaat ve dekorasyon malzemeleri olarak tercih edilmektedir. Bu granitler, genellikle gri veya pembe tonlarında olup, yoğun bir yapıya sahiptir. Zigana Dağı granitleri, granit türleri arasında en dayanıklı ve sert olanlarından biridir.

 

Zigana Dağı granitleri, düşük porozite oranı nedeniyle suya ve donmaya karşı oldukça dirençlidir. Bu nedenle, bu granitler dış mekan uygulamaları için idealdir. Ayrıca, Zigana Dağı granitleri, yüksek ısıl işlemlere dayanıklıdır ve bu özellikleri nedeniyle mutfak tezgahları ve banyo lavaboları gibi yüksek ısıya maruz kalan alanlarda kullanılmaktadır.

 

Zigana dağının muhtelif yerlerinde granit ve granodiyoritlere rastlanmaktadır. Bunlar Üst Kretase formasyonlarını delmekte ve etrafındaki taşları metamorfizmaya uğratmaktadır. Bunlardan en önemlileri : Acısu, Muzena, Koryana köyleri ve Tortum civarında bulunmaktadır. Bunlar Gümüşhane civarında parke taşları olarak kullanılmaktadır.

zigana dagı granitleri
zigana dagı granitleri

Paleozoyik yaşlı Gümüşhane Granitoyidi üzerine taban konglomerası ile uyumsuz olarak geldiği bilinmektedir(Eren,1983;Kandemir,2004). Şenköy Formasyonu, üstten Geç Jura-Erken Kretase yaşlı Berdiga Formasyonu tarafından uyumlu olarak örtülmektedir. Çalışma alanında Berdiga Formasyonu’na ait kireçtaşlarının aşınması sonucu Şenköy Formasyonu yüzeylenmektedir.

 

Zigana Dağı Granitleri Kullanım Alanları

Zigana Dağı granitleri, inşaat ve dekorasyon malzemeleri olarak geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bu granitler, zemin döşeme, duvar kaplama, merdiven, tezgah, lavabo, pencere pervazı, şömine ve diğer mimari detaylar için idealdir. Zigana Dağı granitleri, özellikle endüstriyel yapılar ve kamu binaları için sıkça kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, bu granitler, özel tasarım projeleri için de tercih edilmektedir.

 

Zigana Dağı granitleri, ayrıca doğal taş heykeller, anıtlar ve diğer heykel çalışmaları için de kullanılmaktadır. Granit, doğal bir kaynak olduğundan, çevre dostu bir malzeme olarak kabul edilmektedir. Zigana Dağı granitleri, çevreye zarar vermeden çıkarılabilen doğal kaynaklar arasındadır.

 

Sonuç olarak, Zigana Dağı granitleri, yüksek sertlik, dayanıklılık ve estetik görünümü nedeniyle inşaat ve dekorasyon malzemeleri olarak geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bu granitler, özellikle endüstriyel yapılar ve kamu binaları için tercih edilmektedir. Ayrıca, doğal taş heykeller ve anıtlar gibi özel tasarım projeleri için de Zigana Dağı Granitleri, Zigana Dağı’nın çeşitli bölgelerinde bulunmaktadır. Bu granitler, çıkarıldıktan sonra blok halinde taşınır ve işlenmek üzere fabrikalara götürülür. Granit blokları, fabrikalarda kesilir, şekillendirilir ve cilalanır. Bu süreçte, granitin özellikleri ve kullanım amaçlarına göre farklı kalınlıklarda kesilir ve farklı şekillerde şekillendirilir.

 

Şenköy Formasyonu Geç Jura-Erken Kretase yaşlı Berdiga Formasyonu tarafından uyumlu olarak örtülmesi Kretase öncesi yaşlı olduğunu göstermektedir. Çalışma sahasında yapılan incelemelerde bu birim içerisinde birime yaş verebilecek bir fosil bulgusuna rastlanılmamıştır. Daha önceki çalışmalarda (Eren,1983) birim içinde bulduğu makro ve mikro fosillere göre birimin yaşı Liyas olarak kabul edilmiştir. Bazik volkanik üyenin yaşı (Baykal,1952) tarafından Liyas olarak verilmiştir. Son olarak (Kandemir,2004) tarafından yapılan çalışmada birime Erken-Orta Jura yaşı verilmiştir. Bu çalışmada da Erken-Orta Jura olarak kabul edilmiştir.

Görselde bulunan kayaç makro görünüme sahip <strong>granit</strong> kayacıdır.
Görselde bulunan kayaç makro görünüme sahip granit kayacıdır.

Şenköy Formasyonu, Gümüşhane yöresinde Eskibağlar Formasyonu (Tokel, 1972), Bayburt Demirözü yöresine Hamurkesen Formasyonu (Ağar, 1977) ve tekrar Gümüşhane yöresinde Gülaçar Formasyonu (Özdoğan, 1983) ve Kırıklı Formasyonu (Türk-Japon Ekibi, 1985) ile hem litolojik hem de stratigrafik olarak benzerlik göstermektedir.

 

Zigana Dağı Granitleri, Zigana Dağı’nın çeşitli bölgelerinde bulunmaktadır. Bu granitler, çıkarıldıktan sonra blok halinde taşınır ve işlenmek üzere fabrikalara götürülür. Granit blokları, fabrikalarda kesilir, şekillendirilir ve cilalanır. Bu süreçte, granitin özellikleri ve kullanım amaçlarına göre farklı kalınlıklarda kesilir ve farklı şekillerde şekillendirilir.

 

Zigana Dağı granitleri, çıkarıldıktan sonra blok halinde taşınması nedeniyle oldukça ağır olabilir. Bu nedenle, granit bloklarının taşınması için özel ekipmanlar kullanılır. Bu ekipmanlar, granit bloklarının hasar görmeden taşınmasını sağlar. Granit bloklarının kesilmesi ve şekillendirilmesi için de özel ekipmanlar kullanılır. Bu ekipmanlar, granit bloklarını farklı kalınlıklarda keserek farklı boyutlarda parçalara ayırır. Granit parçaları daha sonra cilalanır ve yüzeyleri düzleştirilir.

 

Zigana Dağı Granitleri’nin üretim süreci oldukça uzun ve detaylıdır. Granit bloklarının çıkarılması, taşınması ve işlenmesi için özel ekipmanlar kullanılır. İşlenen granitler, inşaat ve dekorasyon malzemeleri olarak kullanılmak üzere farklı boyutlarda kesilir ve cilalanır. Bu granitler, endüstriyel yapılar, kamu binaları ve özel tasarım projeleri gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

 

Sonuç olarak, Zigana Dağı Granitleri, Zigana Dağı’nın çeşitli bölgelerinde bulunmaktadır. Granit blokları, özel ekipmanlar kullanılarak çıkarılır, taşınır ve fabrikalarda işlenir. İşlenen granitler, inşaat ve dekorasyon malzemeleri olarak kullanılmak üzere farklı boyutlarda kesilir ve cilalanır. Zigana Dağı Granitleri, yüksek sertlik, dayanıklılık ve estetik görünümü nedeniyle tercih edilen bir doğal taş malzemesidir.

 

Asit Maden Drenajı

Karaerik madeni galerisinden çıkan su doğrudan Acısudereye bağlanıp onu beslemektedir. Atıkların önemli bir kısmı da bu vadiye atılmıştır. Bu nedenle Acısudere boyunca su örnekleri son derece kirletilmiştir. Vadi boyunca alınan su örneklerinde pH yüksek düzeyde asidik koşullardadır ve asidik maden drenajı oluştuğunun göstergesidir. Zira vadideki su örnekleri tabanda çökelen demir oksitler dolayısıyla kırmızı-kahvemsi bir renge sahiptir. Demir içeriği galeriden itibaren kuzeye doğru azalmakta ve giderek oksitlenip götit olarak çökelmektedir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular