Son Konular
zigana dagi granitleri

Zigana Dağı Granitleri

Zigana dağının muhtelif yerlerinde ve granodiyoritlere rastlanmaktadır. Bunlar Üst Kretase formasyonlarını delmekte ve etrafındaki taşları metamorfizmaya uğratmaktadır. Bunlardan en önemlileri : , , ve Tortum civarında bulunmaktadır. Bunlar Gümüşhane civarında parke taşları olarak kullanılmaktadır.

zigana dagi

Paleozoyik yaşlı Gümüşhane Granitoyidi üzerine taban konglomerası ile uyumsuz olarak geldiği bilinmektedir(Eren,1983;Kandemir,2004). Şenköy Formasyonu, üstten Geç Jura-Erken Kretase yaşlı tarafından uyumlu olarak örtülmektedir. Çalışma alanında Berdiga Formasyonu’na ait kireçtaşlarının aşınması sonucu Şenköy Formasyonu yüzeylenmektedir.

 

Şenköy Formasyonu Geç Jura-Erken Kretase yaşlı tarafından uyumlu olarak örtülmesi Kretase öncesi yaşlı olduğunu göstermektedir. Çalışma sahasında yapılan incelemelerde bu birim içerisinde birime yaş verebilecek bir fosil bulgusuna rastlanılmamıştır. Daha önceki çalışmalarda (Eren,1983) birim içinde bulduğu makro ve mikro fosillere göre birimin yaşı Liyas olarak kabul edilmiştir. Bazik volkanik üyenin yaşı (Baykal,1952) tarafından Liyas olarak verilmiştir. Son olarak (Kandemir,2004) tarafından yapılan çalışmada birime Erken-Orta Jura yaşı verilmiştir. Bu çalışmada da Erken-Orta Jura olarak kabul edilmiştir.

granit
Görselde bulunan kayaç makro görünüme sahip kayacıdır.

Şenköy Formasyonu, Gümüşhane yöresinde Eskibağlar Formasyonu (Tokel, 1972), Bayburt Demirözü yöresine Hamurkesen Formasyonu (Ağar, 1977) ve tekrar Gümüşhane yöresinde Gülaçar Formasyonu (Özdoğan, 1983) ve Kırıklı Formasyonu (Türk-Japon Ekibi, 1985) ile hem litolojik hem de stratigrafik olarak benzerlik göstermektedir.

 

Asit Maden Drenajı

Karaerik madeni galerisinden çıkan su doğrudan Acısudereye bağlanıp onu beslemektedir. Atıkların önemli bir kısmı da bu vadiye atılmıştır. Bu nedenle Acısudere boyunca su örnekleri son derece kirletilmiştir. Vadi boyunca alınan su örneklerinde pH yüksek düzeyde asidik koşullardadır ve asidik maden drenajı oluştuğunun göstergesidir. Zira vadideki su örnekleri tabanda çökelen demir oksitler dolayısıyla kırmızı-kahvemsi bir renge sahiptir. Demir içeriği galeriden itibaren kuzeye doğru azalmakta ve giderek oksitlenip götit olarak çökelmektedir.

Bir önceki yazımız olan Kapıdağ Graniti başlıklı makalemizde ocakları, iğinlik ada ve hakkında bilgiler verilmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: