Burdur Karaçal Barajı

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Bu baraj Burdur’un yaklaşık 35 km batısında, Karaçal Köyünün 1,5 km. doğusunda ve Bozçay üzerine kurulmuştur. Sulama amaçlı kurulan bu barajın, dolgu hacmi 5 x 106  m3, drenaj alanı 154 km2 ve  talvegten yüksekliği 6290 m.’dir. Ayrıca zonlu bir tipe sahip olan bu barajın kret kotu 971.60 m., kret uzunluğu 476 m. ve kret genişliği ise 10 m.dir.

 

karaçal barajı yapımı

Baraj Yeri Mühendislik Jeolojisi

Bozçay üzerine yapılacak barajın sağ sahilinde hilal şeklinde derivasyon tüneli (Dipsavak) ve dolusavak bulunmaktadır. Sağ sahilde bulunan kireçtaşı birimleri geçirimli olup bunların dış etkenlerle ilişkisini kesmek için betonla kaplanacaktır. Kireçtaşları yer yer karstik boşluklar içermekle birlikte üzerinde oluşan bol kırık ve çatlak düzlemleri dinamitle patlatma sonucunda meydana gelmiştir.

 

Sağ sahilde bulunan ofiyolit birimleri kireçtaşı üzerinde bindirme şeklinde bulunmaktadır. Bu ofiyolit birimleri kuru iken duraylılığını sağlamakla birlikte su ile temasta duraylılığını koruyamamaktadır. Bindirme fayının ara dolgusu 5-30 cm. arasındadır.

burdur karaçal barajı

Alüvyonun kalınlığı yaklaşık 8-10 m.’dir. Bunun üzerine temel yapılamayacağı için alüvyon kaldırılıp, enjeksiyon yapılıp üzerine temel atılması düşünülmektedir.

 

Sol sahilde bulunan serpantin, diyabaz, mikrogabro çok iyi tutturulmamış çakıl taşı olarak gözlenmektedir. Bu çakıltaşı birimleri geçirimli olup bunların geçirimsizliğini sağlamak için kullanılan enjeksiyon yöntemi çok pahalı olup blanket yöntemi seçilmiştir. Blanket sistemi çakıltaşı birimlerine filtre, kil, filtre, kaya ardalanmalı olarak dizilir.

 

Dolusavak

Göl alanının sağ sahilinde bulunmaktadır. Dolusavağın güneyinden kuzeyine ilerlerken kireçtaşları üzerine diskordansla yerleşmiş çakıltaşları bulunmaktadır. Kireçtaşları masif patlamalardan dolayı bol kırıklı, çatlaklı yer yer karstik boşluklar içermektedir. Kireçtaşları içerisinde yer alan, kendi içinde oluşmuş fay, dolusavak kesitinin karşı tarafında ilerlemiştir.

 

Derivasyon tünelinden yapılan enjeksiyonda, 134 ton çimento basılmış, bu fay büyük ölçekli bir fay olduğundan enjeksiyon kesilmiştir.

 

Kireçtaşları üzerinde bindirme şeklinde ofiyolitler yerleşmiştir. Bindirme zonunun kalınlığı 5-30 cm. arasındadır. Bu bindirme zonunun üzerine de ofiyolit gelmiştir. Ofiyolit üzerinde ise serpantin, mikrogabro, diyabaz ve kireçtaşları gözlenmiştir. Ayrıca radyolarit ve çörtler de bulunmaktadır.

 

Bindirme sırasında tutturulmamış konglomerayı oluşturan birimlerle karşılaşılmıştır. Burada geçirimliliği engellemek amacıyla  önlemler alınması gerekir. Alınacak önlemler ise; enjeksiyon, beton kaplama ve banket yapmadır.

 

Göl Alanı

Pliyosen yaşlı kumtaşı, çakıltaşı, kiltaşı ve aralarında mercekler şeklinde jipsler bulunmaktadır.

 

Sol sahilde genç, karasal ve eski akarsu birimleri gözlenmektedir. Buradan vadiye su kaçma tehlikesi olabileceğinden, bunu önlemek için 750 m. genişliğinde göl alanı, sol sahili boyunca kil blanket yapılmalıdır. Böylece barajdaki sorunun bitirilmesi düşünülmektedir.

 

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular