Son Konular

Mineraloji

Mineraller Nerede ve Nasıl Oluşur?

kalsit

Şimdiye kadar minerallerin bileşimi, yapısı ve fiziksel özellikleri üzerinde durduğumuz halde nasıl oluştuklarına değinmedik. Magma (yüzeye ulaşan magmaya lav denir) olarak bilinen ergimiş kayaç malzemesinin soğuması mineral oluşumunu açıklayan bir olgudur. Magma ya da lav soğuduğunda mineraller kristallenip gelişerek bazalt (ferromagnezyen silikatlarca zengin) ve granit (ferromagnezyen olmayan silikatlarca zengin) gibi çeşitli magmatik kayaçların mineral bileşimini belirler. Magmadan gelen sıcak sulu …

Devamını Oku »

Mineral Kristalleri ve Minerallerin Özellikleri

akik

Minerallerin en büyüleyici yanı kuşkusuz birçoğunun birkaç milimetre ile santimetre arası uzunluğa, oldukça küçük bir kısmının da devasa boyutlara ulaşan kristalleridir. Lityum içerikleri yüzünden işletilen Güney Dakota’da 14 metre uzunluğa çıkan spodümen kristalleri, Rusya’da birkaç ton ağırlığında kuvars kristalleri ve Ontario’da madenlerde 2.4 metreden daha büyük muskovit tabakaları bulunmuştur. Böylesi büyük kristaller büyümelerinin sınırlanmadığı boşluklarda gelişir ya da özellikle büyük …

Devamını Oku »

Fluorit, Kriyolit ve Atakamit Özellikleri

fluorit

Fluorit (CaF2) Özellikleri Kübik sistemde kristallenir. Rengi, ender olarak renksizdir, saydam olup, çoğunlukla sarı, yeşil, mavi, mor, bazen de koyu mor ve siyaha yakındır. Isıtıldığında rengini kaybetmesi, röntgen ışıkları tutulduğunda renk kazanmasıyla karakteristiktir. Camsı parlaklıkta, saf olmayanların yoğunluğu 3 – 3,2 ayrıca saf olanların ise yoğunluğu 2 olup sertliği 4’dür. Floresans özellik gösterir.   Üfleçde; ufalanır, ışıldar ve kenarlarından biraz …

Devamını Oku »

Bizmutinit, Pirit ve Tetradimit Özellikleri

bizmutinit pirit tetradimit

Bizmutinit (Bi2S3) Özellikleri Genellikle pirit, sfalerit ve kalkopirit gibi diğer minerallerle birlikte hidrotermal damarlarda ve düşük sıcaklıktaki tortul yataklarda bulunur. Bazı metamorfik kayaçlarda da bulunabilir. %81,2 Bi, %18,8 S’den oluşur. Ortorombiksistemde kristallenir. Kurşun grisi tona sahip beyaz renkli, ekseriye sarı veya muhtelif renk gösterebilir.   Çizgi rengi parlak gri, yoğunluğu 6,8 – 7,2 ve sertliği 2’dir. Uzun çubuğumsu kristaller halinde …

Devamını Oku »

Arsenik (As), Antimuan (Sb) ve Bizmut (Bi)

Bizmut (Bi)

Yapıları metallerden farklı olarak, kürelerin basit bir paketlenmesini göstermezler. Elektrik ve ısı iletkenlikleri düşüktür, metallere göre yapıları daha fazla yönlenme gösterirler. Atomlar arası bağ metalikle kovalent arasındadır.   Arsenik (As) Özellikleri Tabiatta oldukça ender rastlanır. Bileşiminde As %74 – 84, antimuan %1,7 – 9,2 ve nadir olarak Fe, Ni, Ag çok az bulunur. Birkaç polimorfi arasında en kararlı trigonal sistemdir. …

Devamını Oku »

Kristal Şekli ve Kristal Agregatları

Kristal Şekli ve Kristal Agregatları

Kristal Şekli ve Kristallenme Tabiatı Minerallerin gösterdikleri dış şekil, tanımları için genellikle çok yararlıdır. Mineraller başlıca amorf, metamikt ve kristal halde bulunur. Bilindiği gibi bir mineralin kazanmış olduğu şekil çok sayıda etkene bağlıdır. Sıcaklık, basınç, kristalin oluştuğu eriğin bileşimi bunların başında gelir. Ayrıca eriyikteki yabancı maddelerin miktar ve cinsi, konsantrasyon derecesindeki farklar, eriticilerin hareketleri, çökelme hızı da bu etkenler arasında …

Devamını Oku »

Silikat Yapılarının Bağlanması

Silikat Yapılarının Bağlanması

Çoğu silikat yapısı (tekli, çiftli zincir ve levha yapısı da dahil olmak üzere) nötr olmayan kimyasal bileşiklerdir. Tıpkı tetraedrler gibi nötralliklerinin sağlanması için, onları değişik karmaşık kristal şekillerinde bağlayacak metal katyonlara ihtiyaç vardır. Silikat yapılarını birbirine bağlayan başlıca katyonlar demir (Fe), magnezyum (Mg), potasyum (K), sodyum (Na), alüminyum (Al) ve kalsiyum (Ca)’dur.   Silikat yapılarının belli bir kristal bağlanma noktasında …

Devamını Oku »

Minerallerin Fiziksel Özellikleri

Mineraller inorganik süreçlerle oluşan katı maddelerdir. Her mineral düzenli atom dizilimlerine (kristal yapısı) ve belirli bir kimyasal bile ime sahiptir. Bu, minerale bir dizi özgün özellik kazandırır. Bir mineralin iç yapısı ve kimyasal bileşimi çok ayrıntılı testler ve bazı düzenekler olmaksızın anlaşılamayacağından, mineral tayininde kolayca tanınabilir bazı fiziksel özellikler kullanılır.

Devamını Oku »

Siderit Nedir? Siderit Özellikleri ve Kullanım Alanları

Siderit Nedir? Siderit Özellikleri ve Kullanım Alanları

Siderit Nedir? Siderit, kimyasal olarak demir karbonat olan bir mineraldir. Genellikle yatakları yer altında bulunan Siderit, dünya genelinde yaygın olarak bulunur ve demir cevheri olarak kullanılır. Ayrıca, bazı doğal taş koleksiyoncuları tarafından nadir bir mineral olarak da kabul edilir.   Siderit Özellikleri Siderit, birçok farklı renk ve doku şekline sahip olabilir. Renkleri genellikle kahverengi, sarı, kırmızımsı kahverengi veya gri olabilir. …

Devamını Oku »

Kovellin Nedir? Kovellin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Kovellin Nedir? Kovellin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Kovellin Nedir? Kovellin, tarih boyunca kullanılmış olan nadir bir mineraldir. Kimyasal formülü Cu_2AsS_3’tür. Kovellin, kovellit ve kovellite ile ilişkili mineral türlerinden biridir. Kovellin minerali, ismini İrlandalı kimyager ve mineralogist Joseph Francis Kowalski’den almıştır. Kovellin minerali, bakır, arsenik ve kükürt içeren bir sülfür mineralidir.   Kovellin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri Kovellin minerali, metalik bir parlaklığa sahip bir mineraldir. Genellikle altın sarısı, …

Devamını Oku »