Son Konular
gabro

Gabro ve Özellikleri

Gabro; amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür kaya.

Gabro—ultrabazik kayaçlar grubuna giren kayaçlar maden cevheri bakımından zengindirler. Demir, magnezyum, nikel, platin, krom gibi madenler ihtiva ederler. Bu kayaçlann hepsine birden ofiolitler denir. Bunlar hidratasyon olayı sonucu yeşil renkli serpantin’e dönüştüklerinden yeşil kayaçlar olarak da isimlendirilirler.

Gabro (magmatik kayaç)

grubu :

Bu grupta yer alan kayaçlar da, diorit grubundakiler gibi, plajyoklaz tipi feldspatlar içerirler. Fakat bunlar diorit grubunda olduğu gibi sodyumlu değil kalsiyumludurlar.

 

Grubun derinlik kayaçlan larla diyabaz ‘lardır. Bunlardan gabrolar granüler dokulu kayaçlardır. Porfirik dokulu olanları azdır. Hakim minerallerini anortit ve labrador gibi kalsiyumca zengin olan plajyoklazlarla ojitler teşkil eder. içlerinde aynca az miktarda hornblend, olivin ve biotit de bulunabilir.

 

Diyabazlar ise kimyasal bileşimleri gabroya benzeyen fakat onlardan daha ince unsurlu olan kayaçlardır. Unsur boyutları bakımından gabrolarla bazaltlar arasında yer alırlar. Bu kayaca dolerit ismi de verilir. Grubun yüzey kayaçlannı ise bazalt ‘lar teşkil ederler.

 

Bunlar çok ince unsurlu, ağır ve koyu renkli (koyu gri, yeşilimsi siyah ve siyah ) kayaçlardır Esas minerallerini anortit ve labrador gibi plajyoklaz tipi feldspatlarla piroksenler meydana getirir. Aynca olivin ihtiva edebilir. Bazaltlar bazen soğuma sırasında kütleden aynlan gaz kabarcıklannın yerlerine tekabül eden gözenekler ihtiva ederler. Bunlar sonradan kalsit, agat, ametist ve zeolit12 gibi minerallerle doldurulmuş bulunabilir.

Bir önceki yazımız olan Diorit ve Özellikleri başlıklı makalemizde diorit grubu, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: