Son Konular

Stratigrafi

Tonya Düzköy Yöresinin Jeolojisi

tonya düzköy bölgesinin jeolojik haritası

Tonya – Düzköy yöresi Trabzon ilinin güneybatısında yer alır. Bölgede Üst Kretase – Tersiyer volkanizmasının yaygın olmasına karşılık, yer yer çok iyi gelişmiş tortul istifler yüzeyler. Bu yöre Jura‘dan başlayarak Tersiyer sonuna kadar tüm Pontidleri karakterize eden istiflerin varlığı ile dikkat çeker. Aşağıda inceleme alanında yüzeylenen Üst Kretase ve Tersiyer yaşlı birimlerin ayrıntılı litolojik tanımlamaları verilmiştir.     Düzköy Formasyonu …

Devamını Oku »

Olay Stratigrafisi

Katastrofik olayların ürünleri jeolojik olarak bir anda oluştururlur / biriktirilirler ve bu yüzden stratigrafik kolonda zaman çizgilerini göstermek için kullanılabilecek sıçramaları temsil ederler. Bu türe zaman seviyeleri olay seviyeler olarak bilinirler. Bunların çalışılması ise olay stratigrafisi adını alır.   Olay seviyelerin değeri, bunların yayılım gösterdikleri alan boyunca aynı zamanda ve bir anda çökelmiş olmasından kaynaklanır. Bazı olay çökeller, neredeyse anlıktır, …

Devamını Oku »

Manyetostratigrafi Birimleri

manyetostratigrafi birimler

Başlıca üç cins manyetostratigrafi birimi vardır: a) Manyetik Kronostratigrafi Birimi: Jeolojik zamanın belirli bir döneminde çökelmiş veya kristallenmiş kayaların kazanmış oldukları birincil manyetik kutuplanmayı gösteren bir kaya topluluğudur. Birimin adı, uygun bir coğrafya adı, manyetik kutuplanma şekli (normal, ters, karşık) ve “kronozon” teriminden oluşur (Gauss Normal Kronozonu).   b) Manyetik Dönem Birimi: Bir manyetik kronostratigrafi birimine karşılık gelen ve içerdikleri …

Devamını Oku »

Mertebesiz veya Onaysız Birimler

mertebesiz veya onaysız birimler

a) Mertebesiz Kronostratigrafi Birimi: Herhangi bir mertebeye bağlı olmaksızın bir kronostratigrafi biriminin tanımlanması gerekirse “kronozon” terimi kullanılır. Daha çok yerel araştırma amaçlarıyla tanımlanan bu birim genellikle bir biyozona dayandırılır ve o biyozondan yararlanılarak adlandırılır (Globotruncana kronozonu). Onaylanmış bir kronozonun adındaki kronozon terimi büyük harfle başlar (Globotruncana Kronozonu) b) Onaysız Kronostratigrafi Birimleri: Yerel jeolojik çalışmalarda kat ve askat mertebesindeki kronostratigrafi birinleri onaysız olarak …

Devamını Oku »

Mekanik Tabakalar

yeryuvarı yapısı

Bugün biliyoruz ki mantonun üst kesimi ve dünyanın en dış bölümü kısmen soğuk ve kırılgan niteliktedir. Bu bölüm oldukça farklı kimyasal bileşime sahip malzemelerden oluşur. Ancak mekanik deformasyona bir tek kütleymiş gibi yanıt verirler. Dünyanın bu en dıştaki kırılgan kabuğuna litosfer (kaya küre) ismi verilegelmiştir. Ortalama 100 km kalınlığı olmakla birlikte litosfer yaşlı kıtaların (kalkanların) altında 250 km ve hatta …

Devamını Oku »

Spazmodik Türbit Akıntıları (Hız, Yoğunluk ve Yön)

Spazmodik Türbit Akıntıları (Hız, Yoğunluk ve Yön)

Spazmodik Türbit Akıntıları Nedir? Spazmodik türbit akıntıları, düzenli bir şekilde akıp gitmek yerine dalgalanma eğilimi gösteren türbit akıntılarıdır. Bu dalgalanmalar, akıntının hızında, yoğunluğunda veya yönünde meydana gelebilir.   Deprem veya fırtına gibi kısa ömürlü katastropik (felaket) olaylar sonucu olusurlar.Bu tip olaylar suda yogun türbülans yaratırlar. Türbülans nedeni ile deniz / göl tabanında yogun erozyona ve bir çok malzemenin suda asılı …

Devamını Oku »

Paledoz (Paleodoz) Nedir? Paleodoz Yöntemi ve Ölçümü

Paledoz (Paleodoz) Nedir? Paleodoz Yöntemi ve Ölçümü

Paledoz (Paleodoz), termoluminesans yöntemi kullanılarak ölçülen bir değerdir ve belirli bir mineralde depolanmış olan radyasyon enerjisinin serbest bırakılması sonucu ortaya çıkar. Bu yöntem, arkeolojide ve jeolojide kullanılan bir yaş tayini yöntemidir. Termoluminesans yöntemi, mineralde depolanmış olan radyasyon enerjisini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, mineralin ısıtılması veya aydınlatılması ile uyarılmış elektronlar serbest bırakarak depolanan enerjiyi yaymaları sonucu çalışır. Bu …

Devamını Oku »

Radyoaktif Elementler için Yaş Saptanma Yöntemi

Radyoaktif Elementler için Yaş Saptanma Yöntemi

Radyoaktif elementler için yaş saptama yöntemi, jeolojik tarihin anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu yöntem, jeolojik süreçlerin hızı, doğal afetlerin tekrarlama sıklığı, volkanik faaliyetlerin zamanlaması ve yer kabuğunun hareketleri gibi konuları anlamak için kullanılır.   Kayaçlar içinde, oluştukları zamanı hesaplamamıza yarayan, çeşitli tür moleküller bulunur. Örneğin, bir magmatik kayacın yaşı donduğu andan itibaren sayılmaya başlanır. Magma içinde kayaç yapıcı yaygın …

Devamını Oku »

Biyostratigrafi : Kayaçlardaki Fosil İzlerinin Analizi

Biyostratigrafi : Kayaçlardaki Fosil İzlerinin Analizi

Biyostratigrafi Nedir? Biyostratigrafi, kayaçlardaki fosil kalıntılarının sıralanması ve belirli bir yaş aralığına atfedilmesi yoluyla geçmiş yaşamın kronolojik sıralamasını belirleyen bir bilim dalıdır. Bu yöntem, jeolojik zaman ölçeğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, biyostratigrafinin amacı ve önemi ele alınacaktır.   Yerkabuğunu oluşturan her katman serisinde, bu katmanların oluştuğu dönemi yansıtan ve sadece onlara özgü olan canlı kalıntılarının olduğunu; daha …

Devamını Oku »

Stratigrafinin Amacı ve Önemi – Stratigrafinin Yöntemleri

Stratigrafi ve stratigrafinin amacı, yerkürenin geçmişinin anlaşılmasına yardımcı olan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, yeryüzündeki kayaç tabakalarını inceler ve bu tabakaların oluşum sürecini, yaşını ve ilişkilerini belirler. Stratigrafinin amacı, yeryüzündeki kayaçların kronolojik bir sıralama yaparak, geçmişteki olayların sıralanmasını ve yeryüzündeki değişimlerin nedenlerini anlamamıza yardımcı olmaktır.   Stratigrafinin Amacı Nedir? Kayaçlar içerisinde kaydedilmiş olan bu verileri kullanarak, Yerin dış kısmını …

Devamını Oku »