Son Konular

Etiket Arşivleri: a metaller

Derin Deniz Tabanında Çökelme ve Çökeller

Buz kaynaklı deniz çökelleri

Derin deniz çökelleri, kaba taneli çökelleri (kum ve çakıl) karadan uzağa taşıyacak çok az mekanizma olduğu için çoğunlukla silt ve kil boyutunda tanelerden oluşmuş ince taneli çökelleri içerir. Bununla beraber buz dağlarının okyanus havzalarına kaba taneli çökelleri taşıdığı ve Antartika ve Grönland‘a komşu geniş bir buzul kaynaklı denizel çökel bandının olduğu bilinir. Derin denizdeki ince taneli sedimanların çoğu, kıtalar ve …

Devamını Oku »

Periyodik Sistemdeki Elementlerin Sınıflandırılması

Periyodik sistemdeki elementler değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Mesela, tabiatta bulunuş şekline göre tabii-suni olarak, metal-ametal özelliğine göre veya valens halkasındaki elektronların sayısı ve sistematiğine göre de ayrı bir sınıflandırma yapılmaktadır. Buna göre periyodik sistemdeki elementlerin sınıflandırması şu şekilde yapılabilir; Esas Elementler Tam dolu veya tamamen boş d-orbitaline sahip olup, valens elektronların (s) ve (p) orbitallerinde bulunduran elementlerdir. Hidrojen ve helyum elementlerinin …

Devamını Oku »

Kimyasal Gübrelerin Çevre Kirliliği Etkileri ve Çözüm Önerileri

kimyasal gübrelerde çevre kiriliği üzerine etkisi ve çözüm önerileri

Tarımsal üretimde yüksek verim elde etmek için gübre uygulamaları zorunluluk olarak görülmektedir. Ancak uygulanan gübrelerin miktarları, çeşitleri ve uygulama zamanlarının farklılık göstermesi ve bu alandaki bilgi yetersizliği nedeniyle canlı sağlığı ve çevre olumsuz olarak etkilenmektedir. Yapılan yanlış gübre uygulamalarıyla topraklarda tuzlanma, ağır metal birikimi, besin maddesi dengesizliği, mikroorganizma etkinliğinin bozulması, ötrofikasyon ve suda nitrat birikimi, havaya azot ve kükürt içeren …

Devamını Oku »

Galenit (PbS) ve Sfalerit (ZnS) Özellikleri

galenit

Galenit (PbS) Özellikleri İçinde %86,6 Pb, %13,4 S vardır. İçinde karışım halinde sık sık bizmut, antimuan, arsenik, Ag, Zn ve diğer bazı elementler (uranyum, selenyum vb) bulunur. Kübik sistemde kristallenir. Kristallerin biçimleri bazen küp, bazen de oktaeder şeklindedir. Rengi kurşun grisi, çizgi rengi siyah, taze yüzeylerinde çok güzel metalik parlaklığa sahiptir. Yoğunluğu 7,8 ve sertliği 2.5’dir. İkizlenmesi (111)’e göre güzeldir …

Devamını Oku »

Arsenik (As), Antimuan (Sb) ve Bizmut (Bi)

Bizmut (Bi)

Yapıları metallerden farklı olarak, kürelerin basit bir paketlenmesini göstermezler. Elektrik ve ısı iletkenlikleri düşüktür, metallere göre yapıları daha fazla yönlenme gösterirler. Atomlar arası bağ metalikle kovalent arasındadır.   Arsenik (As) Özellikleri Tabiatta oldukça ender rastlanır. Bileşiminde As %74 – 84, antimuan %1,7 – 9,2 ve nadir olarak Fe, Ni, Ag çok az bulunur. Birkaç polimorfi arasında en kararlı trigonal sistemdir. …

Devamını Oku »

Elementlerin Ortak Özellikleri

Elementlerin kristal halindeki atomik yapıları oldukça basittir. Bunlarda en çok rastlanan atomik dizilim şunlardır: 1-) Kübik yoğun dizilim 2-) Hegzagonal yoğun dizilim 3-) İç merkezli (hacmi merkezileşmiş) kübik dizilim Bu üç dizilimden başka az da olsa hegzagonal, romboedrik (trigonal) ve daha başka dizilim gösteren elementler de bulunmaktadır. Kübik yoğun dizilimli bir elementin yapısında atomlar küpün köşelerinde ve küp yüzeylerinin merkezlerinde …

Devamını Oku »

Killi (Arjilik) Ana Kayaçlılar

Dikkati çekecek şekilde, çoğu kez sürekli ve yaygın olan uyumlu cevher kütleleri için şeyller, çamurtaşları, arjilik kayaçlar ve sleytler önemli ana kayaçlardır. Almanya’da Üst Permiyen’in Kupferschiefer’i en başta gelen örnektir. Bu yatak bir metre civarında olan bakır içeren şeyller olup Mansfeld’de harita boyutları 8, 16, 36 ve 130 km2 olan cevher kütleleri içinde oluşmuştur. Dünyanın en büyük, bir tek Pb-Zn …

Devamını Oku »

Maden Jeolojisinin Tarihçesi Gelişimi ve Bugünkü Durumu

Maden Jeolojisinin Tarihçesi Gelişimi ve Bugünkü Durumu

Maden Jeolojisinin Tarihçesi Maden jeolojisinin tarihçesi, dünyadaki maden kaynaklarının keşfi ve değerlendirilmesi ile ilgilenen bir jeoloji dalıdır. Bu alanda çalışan uzmanlar, madenlerin yerini, boyutunu, kalitesini ve çıkarma yöntemlerini belirleyerek maden çıkarma sürecini optimize etmeye çalışırlar. Maden jeolojisi, günümüzde madencilik endüstrisi için kritik öneme sahiptir.   Maden jeolojisinin kökleri, insanların maden çıkarma faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibi olmasıyla başlar. İlk çağlarda, …

Devamını Oku »