Becke Çizgisi Nedir? Becke Çizgisi Oluşumu ve Belirleme Yöntemi

Becke çizgisi örnek görünüm
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Becke Çizgisi Nedir?

Becke çizgisi, moleküllerdeki bağ enerjisi, tepkime mekanizmaları ve kimyasal reaktivitenin hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, atomik orbital bazlı bir yaklaşımdır ve moleküllerin elektronik yapılarını, atomlar arasındaki bağların güçlerini ve moleküllerin özelliklerini belirlemede kullanılır. Bu makalede, Becke çizgisi hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Farklı ancak birbirine yakın optik engebesi olan minerallerin sınırlarındaki tam yansıma olayına dayanır. Minerallerden hangisinin daha yüksek optik engebesi olduğunu anlamak için bu metod uygulanır.

Becke çizgisi örnek görünüm
Becke çizgisi örnek görünüm

· Orta büyütmeli objektif devreye sokulur
· Diyafram kısılır

İki mineral sınırında ince beyaz-sarı bir çizgi ortaya çıkar. Bu çizgiye becke çizgisi denir.

 

Objektif ile tabla arası mesafe
Objektif ile tabla arası mesafe

Mikroskopide göreceli kırılma indekslerini test etme yöntemi becke çizgisi olarak bilinmektedir. Parlak bir çizgi, farklı kırılma indekslerindeki maddeleri ayırır. Yönlü, saydam bir taş bilinen bir kırılma indisine sahip bir sıvı içine daldırılır ve mikroskopta görülür. Taşın yönlü kenarları, aşağıya doğru odaklanırken, sıvıdan mineral içine taşınır, bu nedenle taşın kırılma indisi sıvınınkinden daha yüksektir ve ters çevrilir. Temelde küçük parçalar için uygundur.

 

Becke Çizgisinin Oluşumu

Becke çizgisi, bir molekülün elektron yoğunluğunu ve çekirdek yüklerini gösteren bir çizgidir. Becke çizgisi, molekülün her bir atomuna ait atomik orbital yoğunluklarından türetilir. Bu yoğunluklar, moleküldeki her bir atomun çekirdeği ile elektronik yükler arasındaki etkileşimlerini gösterir.

Becke çizgisi, bir moleküldeki atomik orbital yoğunluklarının farklılaşmasına dayanır. Bu farklılaşma, her bir atomun çekirdek yükünün molekül içindeki konumuna ve bağlantılarının sayısına bağlıdır. Bu farklılaşma, moleküldeki elektron yoğunluğunun dağılımını belirler.

İnce bir kesitte minerallerin kırılma endeksini belirleme yöntemi, burada farklı kırılma indekslerinin iki mineralinin birleştiği yerde, mikroskop altında dar, parlak bir ışık çizgisi görülebilir.

 

Kübik (sistem) bir kristalin veya homojen bir kristal olmayan malzemenin kırılma indisi (ör. cam veya sıvı olarak) ışığın yayılma yönüne göre değişmez. Bu nedenle, bunlar maddeler ışığın yayılması bakımından izotropiktir. Tek kırılma indisi n izotropik bir katı madde, küçük taneciklerin küçük taneciklerinde kırılma etkilerini gözlemleyerek belirlenebilir. katı, bilinen kırılma indekslerine sahip sıvılara yerleştirilir.

 

Becke çizgisi yöntemi genellikle kristalin çevreleyen ortamdan daha yüksek veya daha düşük bir kırılma indisine sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

 

Becke Çizgisi Nasıl Yapılır? Becke Çizgisi Belirleme Yöntemi

Şekil 1. Kuvars hattı Beck hattı, sıvı n=1.544.
Şekil 1. Kuvars hattı Beck hattı, sıvı n = 1.544.

Şekil 1’de kullanılan sıvı, görünür spektrumun sarı kısmında bir dalga boyu için katıyla aynı kırılma indisine sahiptir. Kristaller turuncu bir kenarla görünür ( teorik açıklamaya bakınız)). Merkezi kristalin polarizörü, kristalin küçük indeksine (sıradan indeks) paraleldir.

 

Şekil 2. Polarizörün 90 ° dönmesi
Şekil 2. Polarizörün 90 ° dönmesi

Şekil 2’de, polarizör 90 ° açıyla döndürüldü ve şimdi kristalin yüksek indeksine paralel. Sıvı ve katının dağılım eğrileri arasındaki kesişme noktası, spektrumun yeşil bölgesine taşınmıştır. Merkezi kristalin kenarları, büyütülmüş resimlerde görüldüğü gibi biraz daha parlaktır.

 

Şekil 3. n=1.553'ün sıvısında Becke kuvars çizgisi.
Şekil 3. n = 1.553’ün sıvısında Becke kuvars çizgisi.

Şekil 3’de, kırılma indisi n = 1.553‘e yükseltilirse, kuvars partiküllerinin kenarları, geçiş noktası kırmızıya doğru hareket ettikçe daha koyu turuncu olur. Kristal kenarların tonu arasındaki farklar, faz kontrastında gözlenenden daha az belirgindir.

 

Şekil 4. n=1.544 sıvısında kuvarsın karanlık alan görüntüsü.
Şekil 4. n = 1.544 sıvısında kuvarsın karanlık alan görüntüsü.

Yukarıda sunulan görüntülerin kontrastı, okuyucunun resimler arasındaki farklılıkları görmesini sağlamak için yazılım tarafından biraz büyütülmüştür. Karanlık alan tekniği de gösterilmiştir. Olympus mikroskopumun karanlık alan ataşması ile kristalin sadece mavi kenarı görülebilir. Bazı parçacıklarda bazı soluk turuncu renkler de ortaya çıktı, ancak fotoğrafa düzgün kaydedilemeyecek kadar soluk. Her ne kadar bu teknik literatürde iyi tanımlanmış olsa da, kırılma indekslerinin küçük varyasyonları ile renk etkilerini görme zorluğu nedeniyle bu yönde ilerlemedim.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular