Son Konular

Metamorfik Kayaçlar

Metamorfik Kuşaklar ve Metamorfik Fasiyesler Nelerdir?

metamorfik kuşak, metamorfik fasiyes

Metamorfik kuşakların ilk sistematik incelenmesini 1800’lü yılların sonlarına doğru İskoç Dağlarının güneybatısında yüzeyleyen Dalradiyen Şistlerinde çalışan George Barrow ve diğer İngiliz jeologları gerçekleştirmiştir. Kilce zengin çökel kayaçlar burada bölgesel metamorfizmaya uğramıştır. Bu metamorfizmanın ürünleri olan metamorfik kayaçlar, belirli silikat mineral topluluklarının varlığına göre farklı kyşaklara ayrılabilir. Her biri bir ya da daha çok indeks mineralin varlığıyla tanımlanan bu mineral toplylykları, …

Devamını Oku »

Matamorfizmanın Etkenleri Nelerdir?

metamorfik kayaçlar

Metamorfizmanın üç etkeni ısı, basınç ve akışkanların etkinliğidir. Metamorfizma sırasında ilksel kaya yeni koşullarda denge sağlayabilmek için değişime uğrar. Bu değişimler yeni minerallerin oluşumuna ve / veya ilksel malzemelerin yeniden yönlenmesine yol açan kayacın dokusunda bir değişimle sonlanabilir. Bazı durumlarda değişim azdır ve ilksel kayanın özellikleri hala tanınabilir. Diğer durumlarda ise tümüyle değişmemişse ilksel kayaç türü büyük güçlüklerle belirlenebilir. Isı, …

Devamını Oku »

Metamorfizma Kayaçları Nasıl Bozunmaya Uğratır?

metamorfizma

Metamorfik süreçler kayaçlarda yoğunluk artışı, daha büyük kristal büyümeleri, mineral tanelerinin tabakalı ve bantlı doku eklinde yeniden yönlenmeleri, düşük sıcaklık minerallerinin yüksek sıcaklık minerallerine dönüşmesi gibi pek çok değişime yol açarlar. Ek olarak iyonların kayaca katılımı bazıları ekonomik açıdan da önemli olan yeni mineraller oluşturur. O halde, metamorfizma derecesinin, metamorfik kayaçların dokusu (texture) ve mineralojisi (mineral bileşimi) ile kendini açığa vurduğunu söyleyebiliriz. …

Devamını Oku »

Metamorfizma Türleri Nedir? Yersel ve Bölgesel Metamorfizma

Fay zonu boyunca oluşan deformasyon

Metamorfizma Türleri Jeolojik bulunuş şekillerine göre metamorfizma türleri yersel (lokal) metamorfizma ve bölgesel (rejyonal) metamorfizma olamak üzere başlıca iki gruba ayrılır. Her grupta ayrıca metamorfizma faktörlerine , dolayısıyla oluşum şekillerine bağlı olarak değişik metamorfizma türleri ayırt edilir.   Metamorfik olayların geliştiği birçok ortam bulunmaktadır. Çoğunluğu levha kenar sınırlarında ve magmatik faaliyetle beraber oluşmuştur. Metamorfik petrolojide ‘kati durumda olan’ kayaclarda meydana …

Devamını Oku »

Başkalaşmış (Metamorfik) Kayaçlar Nedir? Oluşumu ve Türleri

baskalasmis metamorfik kayaclar

Başkalaşmış (Metamorfik) Kayaçlar Nedir? Başkalaşmış (metamorfik) kayaçlar, çeşitli fiziksel ve kimyasal değişiklikler sonucu oluşan kayaçlardır. Bu değişimler, yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve kimyasal aktiviteler gibi faktörlerle gerçekleşir. Başkalaşmış kayaçlar, dünya yüzeyinin yaklaşık %80’ini kaplar ve önemli bir kaynak olarak kullanılır.   Başkalaşmış (metamorfik) kayaçlar, yüksek basınç ve sıcaklık altında var olan kayaçların başka bir forma dönüşmesiyle oluşan kayaçlardır. Başkalaşım, minerallerin …

Devamını Oku »