Deprem Kayıtlarının Seçimi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem kayıtlarının seçimi ve ölçekleme ilişkilerinin kabuk depremleri için uygulanabilirliği
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Zaman tanım alanında, doğrusal olmayan hesaplarda minimum on bir yer hareketi grubu gerekmektedir. Yatay dik iki doğrultudaki ivme kayıtları taşıyıcı sistemi ve asal eksenleri doğrultusunda aynı zamanda tesir ettirilecektir. Bunun sonrasında ivme kayıtlarının eksenleri 90̊ çevrilerek işlem tekrarlanacaktır.

Deprem kayıtlarının seçimi ve ölçekleme ilişkilerinin yer kabuğu depremleri için uygulanabilirliği

Deprem kayıtlarının seçiminde yapı sistemlerinin zaman tanım alanında hesapta kullanılacak deprem kayıtlarının seçimi, tasarıma dayalı deprem yer hareketi düzeyi ile uyumlu deprem büyüklükleri, fay uzaklıkları, kaynak mekanizmaları ve yerel zemin şartları dikkate alınacaktır. Yapının konumu bulunan yerde önceki deprem kayıtları varsa başlangıçta bu değerler kullanılacaktır.

 

İstenilen sayıda kaydın bulunamadığı durumda ise zaman tanım alanında benzer duruma getirilmiş kayıtlar kullanılabilmektedir. Bu kayıtlar kullanıldığında, yapıyı içinde barındıran alanın sismik kaynak, dalga yayılım ve yerel zemin özellikleri dikkate alınacaktır. Benzer duruma getirmek için kullanılan model parametreleri ele alınan bölgedeki önceki depremlerde kaydedilen gerçek değerler ile uyumluluk gösterecektir.

 

Bir, iki veya üç boyutlu hesaplarda kullanılacak olan deprem kayıtlarının sayısı minimum on bir tane olacaktır. Aynı deprem için seçilen kayıtlar üçü geçmemelidir.

 

Bir ya da iki boyutlu hesap için seçilmiş olan verilerin tümüne ait spektrum değerlerinin ortalaması 0.2Tp ve 1.5Tp periyotları arasındaki genliklerinin tasarım spektrumunun aynı periyot aralığındaki genliklerinden daha büyük olması şartına göre deprem yer hareketlerinin genlikleri ölçeklendirilecektir. Üç boyutlu hesapta ise her deprem kaydının yatay iki bileşen spektrumlarının kareleri toplamı alınarak elde edilen değerin karekökü alınıp bileşke yatay spektrumu oluşturulacaktır.

 

Belirtilen tüm kayıtlara ait bileşke spektrumların ortalamasının 0.2Tp ve 1.5Tp periyotları arasındaki genliklerinin tasarım spektrumunun aynı periyot aralığındaki genliklerine oranının 1.3’ten daha büyük olması şartına göre deprem yer hareketi bileşenlerinin genlikleri ölçeklendirilecektir.

 

Elde hazır bulunan verilerle yapı özelliklerinin zorunlu kılınması ve sahaya özel deprem yer hareketi spektrumunun tespit edilmesi durumunda, yapının belirli sayıda titreşim periyodu ile ilişkilendirilen ortalama spektrumlardan faydalanılarak, deprem kayıtlarının analiz sonuçlarında daha az saçılmayı sağlayacak şekilde ölçeklendirilmesi yoluna gidilebilmektedir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular