Kuyularda Kademeli Pompaj

Kuyularda kademeli pompaj
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Kuyularda debinin sabit tutulmayıp her pompalamada değiştirilmesi olayına kademeli pompaj denir. Kademe sayısı 3 veya 4 olabilir. Debilerin değişimi akifer formasyonunun dane boyu ve geçirimlilik özelliği göz önüne alınarak yapılır.
İnce daneli formasyonlarda 1. kademe küçük parçaların kuyuya girmesini önlemek ve filtreyi korumak için, kuyu için düşünülen maksimum debinin yaklaşık üçte biri ile yapılır. Debi miktarı daha sonraki kademelerde artırılır.

Kuyularda kademeli pompaj

Akifer iri daneli ve geçirgenliği yüksekse, 1. kademe kuyu için maksimum değere yakın büyük bir debi ile yapılır. Bu şekilde daneler arası boşluk ve çatlaklar ince malzeme, sondaj çamuru ve benzeri maddelerden temizlenmiş olur. Debinin miktarı sonraki kademelerde azaltılır.

 

Her iki halde de seçilecek maksimum debi, en azından akifer için düşünülen debi kadar olmalı ve işletme için istenen debi miktarından daha fazla bir değere ulaşmalıdır.

 

Her kademedeki sabit debili denemelere, kuyu yaklaşık denge halini buluncaya kadar yani dengeli rejime erişinceye kadar devam edilir. Ölçülen düşüm ve debi değerlerinden yararlanarak kuyuya ait düşümdebi eğrisi çizilir.

 

Pompaj Kuyularında Girişim

Kuyularda girişim, su çekilmesi esnasında kuyuların birbirini etkilemesi olayına denir. Bir akifer de birden fazla pompaj kuyusunun bulunduğu durumlar dikkate alındığında, aynı akifer de bir kaç kuyunun aynı anda işletilmesi sonucu pompaj konileri kesişir. Basınçlı bir akifer de her hangi bilinen bir noktadaki toplam düşüm her kuyudaki düşümlerin toplamıdır. Laplace eşitliği doğrusal olduğu için, düşümlerinin etkilerinin üstelenmesi basit bir toplama işlemiyle bulunur.

 

Birbirinin etki alanının içerisinde bulunan iki ayrı kuyuda pompaj yapıldığında girişim sonucu ortak bir düşüm konisi oluşur. Ortak düşüm konisinin yüzeyine girişim yüzeyi denir. Bu ortak koninin her noktasındaki düşüm, iki kuyuya ait düşümlerin toplamıdır.

 

Böylece kuyuların ayrı ayrı pompajı sırasında oluşan düşüm konileri bilinirse, aynı anda pompalanmaları ile oluşacak ortak düşüm konisinin alacağı şekil belirlenmiş olur.

 

Girişim olayını engellemek için işletme kuyularını açarken tesir yarıçaplarının dikkate alınması gereklidir. Homojen ortamlarda açılan ve eşit debi ile pompaj yapılan iki kuyu arasındaki uzaklığın tesir yarıçapının iki katı kadar olması gereklidir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular