Son Konular

Servet Uludağ

Lisans Eğitimi : Karadeniz Teknik Üniversitesi - Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitimi : Çukurova Üniversitesi - İş Güvenliği İrtibat & Mail : uludag@servet.org mail adreslerinden soru / sorun, öneri veya telif haklarıyla ilgili ulaşabilirsiniz. En kısa sürede sizlere ulaşacağım.

Obsidyen Nedir? Obsidyen Özellikleri ve Kullanım Alanları

obsidyen

Obsidyen Nedir? Obsidyen, hızlı soğuyan lavın kristalleşmeden önceki halidir. Yer kabuğunun en sert minerallerinden biri olan obsidyen, volkanik cam olarak da adlandırılır. Genellikle siyah renkte olmakla birlikte, gri, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarında da bulunabilir. Doğada bulunan obsidyenler, en çok Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Meksika, İzlanda ve Japonya’da bulunur.   Obsidyen (Volkan Camı) : Siyah, kahverengi, yeşil renkli ve parlak …

Devamını Oku »

Granit Nedir? Granit Özellikleri ve Kullanım Alanları

granit

Granit; Sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü mağmatik derinlik kültesi. Plüton içindeki taneler çoğunlukla gözle görülebilir büyüklüktedir. Esas mineralleri feldspatın ortoklas cinsi ile az miktarda plajioklas ve kuvarstır.Ayrıca mika, hornblend, piroksen ve ikinci gruba giren turmalin, apatit, zirkon, grena, manyetit gibi mineraller de bulunabilir.   Granit Nedir? Granit, magmatik kayaçlar arasında en yaygın olanıdır ve özellikle dünya üzerinde …

Devamını Oku »

Gabro Nedir? Gabro Özellikleri ve Kullanım Alanları

gabro

Gabro Nedir? Gabro, magmanın derinliklerde kristalleşmesi sonucu oluşan bir magmatik kayaç türüdür. Bu kayaç türü, plütonik kayalar olarak da bilinir ve volkanik kayaçların aksine, magma yeryüzüne ulaşmadan önce soğur ve kristalleşir. Gabrolar, magma soğudukça yavaş yavaş kristalleşirler ve genellikle büyük kristaller içerirler. Gabroların mineralojik bileşimi, granitik kayalarla benzerlik gösterir ancak daha yoğun ve koyu renklidirler.   Gabro ; amfibol, piroksen, …

Devamını Oku »

Diyorit (Diorite) ve Özellikleri

diyorit

Diyorit (Diorite) Nedir? Diyorit, magmatik kayaçlar arasında bir tür orta-ila yüksek kayaçtır. Granit gibi, diyorit de plütonik bir kayaçtır ve yeryüzünde görülen granit kütlesinin altında yer alır. Diorit, kısmen alkali feldispatlar ve kısmen plajiyoklaz feldispatlar ve amfibol mineralleri içeren bir magmatik kayaçtır.   Diyorit; özellikle plajiyoklazdan oluşan, saydam, üstü tanecikli derinlik kayacı. Diyoritler fazla dayanıklı kayaçlar değildirler. Özellikle nemli ortamlarda …

Devamını Oku »

Bazalt Nedir? Bazaltın Özellikleri ve Kullanım Alanları

bazalt

Bazalt Nedir? Bazalt, magmatik kayaçlar arasında en yaygın olanlarından biridir ve genellikle volkanik alanlarda bulunur. Bazalt, volkanik aktivite sırasında lavların yeryüzüne çıkması sonucu oluşur. Bazalt, dünya yüzeyindeki kabuk katmanının ana bileşenlerinden biridir ve yeryüzünde geniş alanları kaplayan tabakalar halinde mevcuttur.   Bazaltlar başlıca kalsiyum – sodyum feldspattan müteşekkil olup augite denilen bir silikat sınıfını da ihtiva etmektedir. Tali olarak manyetit …

Devamını Oku »

Andezit Bileşimi ve Fiziksel Özellikleri – Kullanım Alanları

andezit

Andezit, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlerebağlı olarak oluşmuş kor kayaçlardır. Andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür.   Andezit Bileşimi ve Fiziksel Özellikleri Andezit, magmatik kayaçlar arasında en yaygın olanlardan biridir. Andezit, volkanik aktivite sonucu lavların soğumasıyla oluşur ve genellikle …

Devamını Oku »

Püskürük Kayaçlar Nasıl Oluşur? Püskürük Kayaç Özellikleri

puskuruk kayaclar

Magmanın; yer kabuğunun farklı derinliklerindeki taşlar, tabakalar arasına sokularak yavaş yavaş soğumasıyla “iç püskürük” kayaçlar oluşur. Soğuma yavaş olduğu için iç püskürük kayaçlar iri unsurlu olur. Magmanın volkanik faaliyetler sonucu yeryüzüne çıkmasıyla dış püskürük kayaçlar oluşur. Lavlar havayla temas edince hızlı soğuduklarından ince kristalli veya camsı bir özellik gösterir.   Püskürük Kayaçlar Nasıl Oluşur Püskürük kayaçlar, volkanik aktivitenin bir sonucu …

Devamını Oku »

Minerallerin Çizgi Rengi Özellikleri Tanımlama ve Ayırt Etme

cizgi rengi

Minerallerin çizgi rengi özelliklerinin yanı sıra, minerallerin diğer özellikleri de tanımlama ve sınıflandırmada önemlidir. Bu özellikler arasında mineralin kristal yapısı, parlaklığı, sertliği, yarı saydam veya saydam oluşu, kırılma indeksi gibi fiziksel özellikler yer alır.   Minerallerin Çizgi Rengi Nedir? Çok ince toz haline gelmiş bir mineralin gösterdiği renge çizgi rengi denir.   Mineraller, doğal olarak oluşan kristal yapıya sahip katı …

Devamını Oku »

Minerallerin Özellikleri

mineral ozellikleri

Mineraller, doğada bulunan ve genellikle kristal yapıya sahip olan katı maddelerdir. Minerallerin özellikleri, kimyasal bileşimlerine, kristal yapılarına ve fiziksel özelliklerine bağlıdır. Bu makalede, minerallerin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.   Minerallerin Özellikleri Minerallerin Kimyasal Bileşimleri Mineraller, farklı kimyasal bileşimlere sahip olabilirler. Minerallerin kimyasal bileşimleri, elementlerin birleşmesiyle oluşur. Bazı mineraller, tek bir elementten oluşurken, diğerleri birden fazla elementin birleşmesiyle oluşur. …

Devamını Oku »

Minerallerin bileşenleri

mineral ozellikleri

Minerallerin bileşenleri en küçük yapısal bileşenleri; atom ve iyon gibi kimyasal bileşenlerdir. Minerallerin özelliklerinin çoğu, büyük ölçüde kimya bileşimlerine bağlıdır ve kimyasal bileşim, temel önem taşır. Ancak minerallerin özellikleri, kimyasal bileşimden başka, minerali meydana getiren atom ve iyonların geometrik  düzenlemeleri ile bunları bir arada tutan elektriksel yüklerin tabiatına da bağlıdır.     Minerallerin Bileşenleri Nelerdir? Mineraller, belli bir kimyasal bileşimi …

Devamını Oku »