Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

Klorit ve Özelliği

klorit ozellikleri

Kimyasal Bileşimi: (Mg,Fe,Al,)6 (Si,Al)4O10 (OH)8 Kristal Sistemi: Monoklinik Kristal Biçimi: Kristalleri levhamsı, pseudo-hegzagonal, bazen prizmatik; masif, toprağımsı Sertlik: 2 – 3 Özgül Ağırlık: 2.6 – 3.3 Dilinim: {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık: Yeşil; sarı, kahverengi Parlaklık: Camsı Ayırıcı Özellikleri: Tipik yeşil rengi, dilinimi, elastik olmayan yapraklanması Bulunuşu: Klorit, magmatik kayalarda, piroksen, amfibol ve mika minerallerinin alterasyonu ile olusur. Metamorfik kayalarda …

Devamını Oku »

Fiziksel (Mekanik) Tortul Kayaçlar

fiziksel tortul kayaclar

Akarsuların, rüzgarların ve buzulların, taşlardan kopardıkları parçacıkların çökelip, birikmesi ile oluşur. Fiziksel (mekanik) tortul taşların en tanınmış örnekleri kiltaşı (şist), kumtaşı (gre) ve çakıltaşı (konglomera)’dır.     Kiltaşı (Şist) : Çapı 2 mikrondan daha küçük olan ve kil adı verilen tanelerin yapışması sonucu oluşan fiziksel tortul bir taştır.   Kumtaşı (Gre) : Kum tanelerinin doğal bir çimento maddesi yardımıyla yapışması …

Devamını Oku »

Titanit ve Özellikleri

titanit ozellikleri

 Kimyasal Bileşimi, CaTiSiO5 Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kama biçimli, yapraklanmalı, prizmatik; Masif, Kompakt, bazen lamelli İkizlenme, {100} üzerinde yaygın Sertlik, 5 – 5.5 Özgül Ağırlık 3.45 – 3.55 Dilinim, {100} belirgin Renk ve Şeffaflık, Renksiz, sarı, yeşil, gri, kahverengi, gül kırmızısı ve siyah; şeffaf – yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Reçinemsi, elmas parıltılı Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi …

Devamını Oku »

Brachiopoda

brachiopoda

Brakia = kollar, poda = ayaklar Kambriyen – Güncel Denizel, bentik organizmalardır Devirlere göre bolluk oranları     -Tek olarak yaşarlar -Yumuşak gövdeyi koruyan bir çift kavkıları vardır -Bu kavkılardan biri büyük, diğeri küçüktür Büyük kavkı =Sap kavkısı =Karın kavkısı (Ventral kavkı) Küçük kavkı =Kol kavkısı =Sırt kavkısı (Dorsal kavkı)     Sap kavkısında Sap deliği, 2 adet diş bulunur. …

Devamını Oku »

Magmatik Kayaçlar

magmatik kayaçlar

Bu kayaçlar magmanın soğuyarak katılaşması sonucu meydana gelirler. Yer kabuğunun yaklaşık olarak % 65’ini oluştururlar. Kökenlerini magma teşkil ettiğinden bunlara magmatik kayaç veya kısaca magmatit ismi verilir. Magma bazen yeryüzüne kadar yükselir ve orada soğuyup katılaşır. Bu yolla meydana gelen katılaşıra kayaçlarına ekstrüsif kayaçlar ismi verilir. Aynı kayaçları ifade için volkanik kayaçlar (volkanit’ler) veya yüzey kayaçları terimleri de kullandır. Magmanın …

Devamını Oku »

Biyotit ve Özellikleri

biyotit

  Kimyasal Bileşimi, K (Mg,Fe)3 (Al,Fe) Si3O10(OH,F)2 Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Levhamsı ya da kısa prizmatik kristalli; pulsu ve dağılmış agregatlar halinde kristallere sahip İkizlenme, {001} yüzeyinde olağan Sertlik,  2.5 – 3 Özgül Ağırlık, 2.7 – 3.4 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Siyah, kahverenginin koyu tonları, kırmızımsı kahverengi, yeşil ve nadiren beyaz; şeffaf- opağa yakın Çizgi Rengi, Renksiz …

Devamını Oku »

Obsidyen ve Özellikleri

obsidyen

Obsidyen (Volkan Camı) : Siyah, kahverengi, yeşil renkli ve parlak dış püskürük bir taştır. Magmanın yer yüzüne çıktığında aniden soğuması ile oluşur. Bu nedenle camsı görünüme sahiptir.   Doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir cam türüdür. Lavın hızlıca soğuması ve kristalleşmeye yetecek kadar zaman geçmeden donmasıyla oluşur.   Genellikle felsik lav akıntılarının, soğumanın hızlı olduğu kenar bölümlerinde bulunur. Kristal yapıda …

Devamını Oku »

Granit ve Özellikleri

granit

Granit; Sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü mağmatik derinlik kültesi. Plüton içindeki taneler çoğunlukla gözle görülebilir büyüklüktedir. Esas mineralleri feldspatın ortoklas cinsi ile az miktarda plajioklas ve kuvarstır.Ayrıca mika, hornblend, piroksen ve ikinci gruba giren turmalin, apatit, zirkon, grena, manyetit gibi mineraller de bulunabilir.   Granitlerin renkleri, umumiyetle açık olmakla birlikte, içindeki feldspatların ve diğer minerallerin cins ve …

Devamını Oku »

Gabro ve Özellikleri

gabro

Gabro; amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür iri taneli kaya. Gabro—ultrabazik kayaçlar grubuna giren kayaçlar maden cevheri bakımından zengindirler. Demir, magnezyum, nikel, platin, krom gibi madenler ihtiva ederler. Bu kayaçlann hepsine birden ofiolitler denir. Bunlar hidratasyon olayı sonucu yeşil renkli serpantin’e dönüştüklerinden yeşil kayaçlar olarak da isimlendirilirler. Gabro grubu : Bu grupta yer alan kayaçlar da, diorit …

Devamını Oku »