Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

Işık Kaynağı

 Aydınlatmaya yarar. Genellikle elektrikle çalışan, mikroskobun dışında bulunan veya mikroskobun içine monte edilen ışık kaynakları kullanılmaktadır.

Devamını Oku »

Cevher Mikroskobu

Bir polarizan mikroskop çeşididir.Normal polarizan mikroskoptan farklı olarak ışık üstten verilerek görüntü sağlanmaktadır.   Cevher minerallerinin göstermiş oldukları dokusal ilişkilerin yorumlanması, maden yataklarının ekonomik potansiyelinin belirlenmesinde ve cevher hazırlama süreçleri öncesinde büyük önem taşır.Maden yataklarından alınan metalik maden örneklerinin incekesit-parlatma laboratuvarında parlatma örnekleri hazırlanır.   Yeni üretilen mikroskoplarda okülerin üzerinde fotoraf makinaları eklenmiştir.Bu fotoraf makinalarının eklenmesindeki amaç örneklerin fiziksel özelliklerinin …

Devamını Oku »

Polarizasyon Mikroskobu

Döner bir tabla ile iki nikol prizma ile donatılmış bir optik mikroskoptur. Tablanın altına yerleştirilen polarıcı nikol, cismin üzerine polarılmış ışık gönderir; analizleyici nikol ise, objektifin biraz üzerine yerleştirilmiştir. Bu iki prizma karşılaştığı zaman, belli bir devrani gücü olan maddelerin veya çift kırılımlı maddelerin bulunduğu bölgeler hariç, mikroskobun alanı karanlık olarak.Önemli olan polarize bir ışığın bulunması olayıdır.Kaynakla kondansör arasına konulan …

Devamını Oku »

Optik Mineralojide Mikroskoplar

Optik amaçlı kullanılan mikroskoplar iki grup altında toplanabilir ► Üstten aydınlatmalı mikroskoplar: Işığı geçirmeyen cevher minerallerinin incelenmesinde… ► Alttan aydınlatmalı mikroskoplar: Işığı geçirebilen minerallerin (kayaç oluşturan mineraller)  incelenmesinde…

Devamını Oku »

İnce Kesit Hazırlanması

 İnce kesit yapımı sırasında araziden alınan kayaç örnekleri hazırlık aşamasında kesici çarklar vasıtasıyla kibrit kutusu ebatlarına getirilir. Küçük kayaç örnekleri için         Büyük  kayaç örnekleri için                             Döner disk yardımıyla düzgün yüzeyler elde edilir           Lama yapıştırılan örnekler ince kesit …

Devamını Oku »

Levhaların birbirlerine sürtünerek hareket etmesi

Levhaların kafa kafaya geldiği sınır zonu boyunca birbirine sürtünerek yanal yönde hareket etmeleri de söz konusu olup bunlar iki şekilde gözlenmektedir. Birincisi, sürtünen iki levhadan birinin diğerine göre ters yönde yanal olarak hareket etmesi şeklindedir. Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı bu tipe örnek teşkil etmektedir.   Kuzey Anadolu Fayı, Anadolu levhası ile kuzeyindeki Avrasya …

Devamını Oku »

Levhalardan birinin diğerinin altına dalması

Eğer Büyük Okyanusun suyu yok edilebilseydi, derinliği 11 kilometreye yaklaşan çizgisel okyanus dibi çukurluklar (hendekler) görülecekti. Bu çukurluklar, biri diğerinin altına dalan levhaların sınırlarında oluşmaktadırlar. Bu dalma işlevi daha ağır olan okyanusal kabuğun, hafif olan kıtasal kabuk altına dalması şeklinde olmaktadır. Pasifik levhası ile Filipin levhasının, Avrasya levhasının altına, batıya doğru dalması ile oluşan Japon-Kuril çukurluğu, bu tür çukurluklara bir …

Devamını Oku »

Levhaların birbirinden uzaklaşması

Eğer Atlas Okyanusunun suyu tamamen yok edilebilseydi, okyanusun ortasında yanardağlardan oluşan ve binlerce kilometre uzayıp giden sırtlar ve bu sırtların zirveleri boyunca da sürekli açılan yarıklar görülecekti. Kabuk bağlamış bir çizgisel yarayı andıran bu sırtlar, okyanus ortası sırtları (yayılma sırtları) olarak tanımlanmaktadır. Bu yarıklardan yükselen magma, yarığın her iki tarafında yayılmakta ve sonra da bu alanlarda katılaşmaktadır.   Sırtlar boyunca …

Devamını Oku »

Levhalar ve Levhaların Yer Değiştirmesi

Milyarlarca yıldır var olan dünyamızın çehresi, bugüne kadar birçok kez değişmiştir. Yer kabuğunun yüzeyi lastik toptaki gibi tek bir bütünsel kabuktan değil de, küresel şeklini bozmadan; çatlamış yumurta kabuğu gibi pek çok parçalardan oluşmuştur. Bazen üzerinde okyanusal ve kıtasal kabuk alanlarını birlikte kapsayabilen bu tek, dev ya da küçücük kabuk parçalarına levha denilmektedir. Bu levhalar şekil 2 de görüldüğü gibi …

Devamını Oku »

Dünyanın Oluşumu

Araştırmalara göre Dünyamız 15-20 milyar yıl önce uzayda meydana gelen çok büyük bir patlamadan sonra diğer yıldız ve gezegenlerle birlikte değişik aşamalardan geçerek bugünkü haline gelmiştir. Bu patlama çok büyük boyutta bir gaz ve toz bulutunun oluşmasına neden olmuştur. Böylesi ortamda birbiriyle çarpışan gaz kütleleri ile toz taneciklerinin birleşmesi sonucunda, ergimiş toplar halinde çok büyük kütleler meydana gelmiş ve bunlar …

Devamını Oku »