Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

Deprem Büyüklük Parametreleri

Deprem Büyüklük Parametreleri Sismik Enerji (ES) Deprem sonucunda ortaya çıkan toplam enerjiyi göstermektedir. Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Enerji, kaydedilen sismogramlarda tüm frekanslarda zaman ve mekândan entegrasyonla hesaplanır.   Sismik Moment (M0) Sismik Moment bir depremin toplam boyutunu göstermekte olup deprem sonucunda oluşan fay alanı ve yer değiştirme ile ilişkilidir. Magnitüd Depremin büyüklüğünün bir ölçütüdür ve deprem kayıtlarından belirlenir. Genel …

Devamını Oku »

Global Levha Tektoniği ve Sismisite

sismisite

Sismoloji, levha tektoniği teorisinin ortaya atılmasında ve ispatlanmasında önemli bir yer kapsamaktadır. Levha tektoniğinin temel prensibine göre; litosfer, astenosfer üzerinde hareket eden levhalardan oluşmuştur. Ana levhaların en büyüğü Pasifik levhası olup, diğer büyük levhalar; Avrasya Levhası, Kuzey Amerika Levhası, Güney Amerika levhası, Hindistan-Avustralya Levhası, Antartika levhası ve Nazca Levhası şeklinde sıralanabilir. Ayrıca çeşitli büyüklükte küçük levhalar da vardır.   Depremler …

Devamını Oku »

Fay ve Türleri

fay nedir fay turleri

Fay, depremin sonrasında kayaç kırılmaları boyunca blokların bir birine göre farklı tarafa hareket etmesidir. Değişik fay türleri ve bunların odak mekanizması çözümleri görsellerde verilmiştir. Faylar 3 şekilde tanımlanabilir.   1-    Normal Fay Bu fay türünde hareketli blok aşağıya doğru hareket etmektedir.   2-    Ters Fay Bu fay türünde hareketli blok yukarıya doğru hareket etmektedir.   3-    Doğrultu atımlı Fay Bu …

Devamını Oku »

SİSMOLOJİ ve DEPREM

Sismoloji deprem bilimi demektir. Günümüzde sismoloji çok farklı alanlarda faaliyetler göstermektedir. Bu faaliyetlerin amacı; 1-    Deprem dalgalarını kaydetmek, 2-    Bu kayıtları kullanarak dalgaların yerküre içerisinde ne şekilde yayıldıklarını ortaya çıkarmak, 3-    Deprem dalgaları kullanarak yerküre yapısını ortaya çıkarmak, 4-    Depremin büyüklüğü ile ilgili gerekli parametreleri belirlemek, 5-    Deprem kaynağının mekanizmasını ortaya çıkarmak, 6-    Depremin önceden kestirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, …

Devamını Oku »

Tek Nikol

•Polarizörün devrede olduğu durumdur. •Işık yolunda herhangi bir mineral yoksa, okülerden bakıldığında polarize edilmiş ışık doğrudan göze ulaşır.

Devamını Oku »

Mikroskop Kullanırken Dikkat!

Mikroskop kullanımından sonra dikkat edilmesi gereken hususlar: 1- Mikroskop sadece gövde kolu üzerinden tutulmalı ve taşınmalıdır. 2- Objektifi tüpteki oküler ile birlikte en düşük büyütme seviyesine getirip bırakınız. 3- Aydınlatma sistemini kapatmayı unutmayınız. 4- Toz,  mikroskop ve optik aksamın en kötü düşmanıdır. Bu nedenle mikroskobun hassas iç bölümlerine tozun girmesini engellemek için herhangi bir objektifi veya oküleri kesinlikle mikroskop üzerinden …

Devamını Oku »

Diyafram

Diyafram:   Işık kaynağından gelen ışığın  azlık – çokluk ayarını yapmak için kullanılır.

Devamını Oku »

Kondansatör

Kondansatör: Bir mikroskopta kondansatörün esas görevi ışığı bir noktada toplamak ve ortamı yeterince aydınlatmaktır. Genellikle iki mercekten oluşan kondansatörler, bir düğme ile aşağı yukarı iner çıkar ve ışığın istenilen yere odaklanmasını sağlar.

Devamını Oku »

Mikroskopta Mekanik Kısım

Mikroskop ayağı : Mikroskobun bütün ağırlığını taşıyan kısmıdır. Mikroskop gövdesi : Mikroskobun diğer parçalarının monte edildiği madeni kısmıdır. Mikroskop tablası : Daire şeklinde olabilen sabit ve bazen hareket edebilecek şekilde, ortasında aynadan (ışık kaynağından) yansıyan ışığın geçmesine yarayan bir deliği bulunan kısımdır. Tabla, incekesiti koymaya yarar. Üzerinde kendisini hareket ettiren vidalar ve incekesiti sabitlemede kullanılan tutucular(sabitleyiciler) bulunur. Mikroskop tüpü: İç …

Devamını Oku »