Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

Optik Mineralojide Işık

Işık özel bir enerji şeklidir. İki teori vardır: 1. Elektromanyetik teori: Işık devamlı elektromanyetik dalgalardan ibarettir. 2. Parçacık (Kuantum) teorisi: Işık  enerjisi foton veya kuant denilen partiküllerden oluşmaktadır. Minerallerin optik  özelliklerinin açıklanmasında elektromanyetik teori yeterlidir.

Devamını Oku »

Siderit ve Özellikleri

Kimyasal Bileşimi: FeCO3 Kristal Sistemi: Hegzagonal Kristal Biçimi: Çoğunlukla rombohedral kristalli; levhamsı, prizmatik, masif; orta-ince taneli; nadiren böbreğimsi, oolitik. Sertlik: 3.5 – 4 Özgül Ağırlık: 3.96 Dilinim: {10-11} mükemmel Renk ve Şeffaflık: Soluk sarımsı, sarımsı gri, soluk yeşil, gri, kül grisi, sarımsı kahverengi, grimsi kahverengi, siyahımsı kahverengi; nadiren beyaz yada renksiz; şeffaf-yarı şeffaf Çizgi Rengi: Beyaz Parlaklık: Camsı Ayırıcı Özellikleri: …

Devamını Oku »

Kovellin ve Özellikleri

Kimyasal Bileşimi: CuS Kristal Sistemi: Hegzagonal Kristal Biçimi: İnce, levhamsı, hegzagonal kristalleri nadir, genellikle masif ve yapraklanmalı Sertlik: 1.5 – 2.0, Özgül Ağırlık: 4. 681 – 4.76. Dilinim: {0001} mükemmel Renk ve Şeffaflık: Açık-çok koyu  çivit mavisi; opak Çizgi Rengi, Koyu parlak gri-siyah Parlaklık: Metalik Ayırıcı Özellikleri: Kalkozinden rengi ile,  bornitten mükemmel dilinim göstermesi ile ayrılır. Bulunuşu: Bakır yataklarında sülfit …

Devamını Oku »

Pirotin ve Özellikleri

Kimyasal Bileşimi: Fe1-xS Kristal Sistemi: 250 oC’den düşük sıcaklıklarda monoklinik, yüksek sıcaklıklarda tetragonal Kristal Biçimi: Levhamsı veya piramit şeklinde kristaller ve genellikle masif tanesel agregatlar halinde İkizlenme: {1012} yüzeyinde nadir Sertlik: 3.5 – 4.5 Özgül Ağırlık: 4.58 – 4.65 Renk ve Şeffaflık: Bronz-sarı, kahverengimsi bronz; opak Çizgi Rengi: Grimsi siyah-siyah Parlaklık: Metalik parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri: Manyetik özelliği ile kalkopiritten, rengi …

Devamını Oku »

Brokit ve Özellikleri

Kimyasal Bileşimi: TiO2 Kristal Sistemi: Ortorombik Kristal Biçimi: Kristalleri çoğunlukla levhamsı Sertlik: 5.5 – 6 Özgül Ağırlık: 4.14 Dilinim: {001} çok zayıf-belirsiz Renk ve Şeffaflık: Açık kahverengi-koyu  kahverengi,  kırmızımsı kahverengi-siyah; şeffaf-opak Çizgi Rengi: Beyaz-gri-sarı Parlaklık: Yarımetalik Bulunuşu: Magmatik ve metamorfik kayalarla hidrotermal damarların aksesuar mineralidir.

Devamını Oku »

Tardigrada (Sakal Hayvancıklar)

Tardigrada (Sakal Hayvancıklar)

Bilateral simetrilidirler Gerçek sölomları vardır Sindirim kanalı (Barsak) ağız ile başlar ve anüsle dışarı açılır Vücut monomeriktir Dört çift kıskaçlı ayak vardır Dolaşım ve solunum sistemleri yoktur İlkel boşaltım organları vardır Ayrı eşeylidirler, Eşeyli ve partenogenetik üreme görülür. bitki ve küçük hayvanlarla beslenirler Nemli yerler ve su ortamında bitkilere yapışarak yaşarlar     Yaklaşık 400 türü vardır. Sularda nemli yerlerde …

Devamını Oku »

Bryozoa (Yosun Hayvancıkları)

Bryozoa (Yosun Hayvancıkları)

• “Yosun hayvancıklar” • 4,000 spp. Üzerinde tür Çoğu denizlerde yaşar • Lophophorlarıyla beslenir ve  solunum yaparlar. • Dolaşım ve boşaltım organları yoktur. • U – şeklinde sindirim sistemleri vardır • Hermofrodittirler • Sesil ve kolonilerdir   Bryozoa bir hayvan mıdır? Bryozoa (Polizoa, Ectoprocta veya yaygın olarak yosun hayvanları olarak da bilinir), neredeyse tamamı yerleşik kolonilerde yaşayan basit, suda yaşayan omurgasız …

Devamını Oku »

Echinoidea (Denizkestaneleri)

Echinoidea Denizkestaneleri

• Kalkerli iskelet plakları birbirleriyle kenetlenmiş, küre şeklinde, ekinodermlerdir (deniz yıldızlarında kalker plaklar kenetlenmemiştir). • Ağız ve anüs etrafındaki plaklar kitinsidir. İskelet plakları meridiyonal sıralanmıştır. • Üzerinde iki sıra halinde ayak delikleri taşıyanlara ambulakral plaklar, ambulakral plakların arasında yer alanlara ise interambulakral plaklar denir. • Aboral bölgede bulunan plaklardan biri, ambulakral sistemde suyun girdiği madrepor (madreporit) plağına dönüşmüştür. • Diğerlerini, …

Devamını Oku »

Crinoidea (Deniz zambakları = Denizlaleleri)

Crinoidea (Deniz zambakları=Denizlaleleri)

Vücut, kadeh şeklindeki bir orta kısım (kaliks) ile buradan ayrılan beş radyal koldan oluşur. Kollar, kaide kısmında iki veya daha fazla dallanabilir. Kolların yanlarından pinnül adı verilen lateral uzantılar çıkar. • Kolların oral tarafı daha yumuşak plaklarla kaplıdır. • Aboral tarafta vücudu tespit etmeye yarayan bir sap kısmı vardır. • Serbest yaşayanlarda sap yerine geçici olarak hayvanın tutunmasını sağlayan ve …

Devamını Oku »

Depremlerin Önceden Kestirilmesi

Sismologların en önemli toplumsal amaçlarından biri deprem tahminidir. Doğru şekilde yapılacak bir deprem tahmini ile hem maddi hem de manevi kayıpların önüne geçilebilir. Fakat uzun süren çalışmalara rağmen bu amaç henüz tam olarak gerçekleştirilememiştir. Bununla birlikte bir depremi önceden tahmin etmeye yarayan gelişmeler elde edilmiştir. Aynı zamanda deprem tahmini farklı olayları içeren bir araştırma konusudur. Yapılan tahmin, bir depremin yerini, …

Devamını Oku »