Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

Killi (Arjilik) Ana Kayaçlılar

Dikkati çekecek şekilde, çoğu kez sürekli ve yaygın olan uyumlu cevher kütleleri için şeyller, çamurtaşları, arjilik kayaçlar ve sleytler önemli ana kayaçlardır. Almanya’da Üst Permiyen’in Kupferschiefer’i en başta gelen örnektir. Bu yatak bir metre civarında olan bakır içeren şeyller olup Mansfeld’de harita boyutları 8, 16, 36 ve 130 km2 olan cevher kütleleri içinde oluşmuştur. Dünyanın en büyük, bir tek Pb-Zn …

Devamını Oku »

Dissemine Yataklar

Bu yataklarda cevher mineralleri ana kayacın kütlesi içine aynı magmatik kayaç içindeki aksesuvar minerallerin saçılı halde olması (dissemine) olması gibi dağılmışlardır. Aslında bu cevher mineralleri de çoğunlukla aksesuvar mineralleridir. İyi bir örnek kimberlitler içindeki elmaslardır. Bir başka örnek ise Alaskada’ki La Perouse Tabakalı Gabro’su gibi bazı ortomagmatik (ilksel krisallenme ile oluşan) nikel-bakır yataklarıdır. Adı geçen yatak yaklaşık 6 km’lik tüm …

Devamını Oku »

Hortum Şekilli Cevher Kütleleri

Bu kütleler iki yönde oldukça kısa fakat üçüncü yönde uzun kütlelerdir. Eğer cevher kütlesi dikey veya yarı dikey ise o zaman “baca” (pipe veya chimney), yatay ve yarı yatay ise “manto” (manto) adını alır. İspanyolca bir sözcük olan mantonun literatürdeki çevirisi “örtü” (blanket) dür. Ancak manto sözcüğü, İngilizce Jeoloji literatürüne aynen girmiştir. Bu sözcük, bazı çalışmacılar tarafından “ düz (yatay) …

Devamını Oku »

Yatakların Boyutu ve Şekli

Cevher yataklarının boyutu ve şekli çalışacak tenörü etkiler. Yüzeyde oluşmuş büyük hacimli, düşük tenörlü yataklar ucuz açık işletme yöntemleri ile çalışılabilir. Buna karşın ince levhamsı damar yatakları, her ne kadar çok küçük hacimli iseler de ve oldukça az sermaye gerektirecek şekilde çalıştırılabilseler de, daha pahalı yer altı madencilik çıkarma yöntemlerine gereksinim duyarlar. Büyük yataklar için ilk sermaye harcamalarının yüksek olmasına …

Devamını Oku »

Bir Madenin Bulunması ve İşletilmesinde Ana Basamaklar

a) Maden arama (mineral exploration): Cevher kütlesinin ortaya çıkartılması çalışmalarıdır. b) Fizibilite çalışması (feasibility study): Bu kütlenin ticari değerini ispatlama çalışmasıdır. c) Madenin geliştirilmesi (mine development ): Tüm ALT YAPININ (infrastrüktürün) oluşturulması işlemidir. d) Madencilik (mining): Kayaçtan cevherin çıkartılması işlemidir. e) Cevher hazırlama-zenginleştirme (ore processing): Cevherin öğütülmesi, gang ile cevherin ayrılması, cevher mineralinin konsantre hale getirilmesi (örneğin bakır konsantresi) işlemleridir. …

Devamını Oku »

Sevk Fişi Hangi Bilgileri İçerir ve Önemi Nedir?

Üretilen madenin sevkiyatı sevk fişi ile mümkündür. Sevk fişinde; madenin çıktığı yer, taşıyan vasıtanın plakası, taşıyanın adı soyadı, güzergahı, sorumlu kişinin ismi, kaç tür maden taşındığı, sevk tarihi, firma adı ve sorumlunun imzası. Sevk fişi olmadan bir madenin sevk edilmesi halinde mülk idare amirliği tarafından sevk edilen madene el konulur ve değerinin 5 katı ceza kesilir. Sevk fişinin önemi; Devlet …

Devamını Oku »

Maden Ruhsatı Kimlere Verilmez

Devlet memurlarına ve diğer kamu görevlilerine 18 yaşını doldurmamış olanlara Akli dengesi yerinde olmayanlara Yüz kızartıcı suç işleyenlere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara maden ruhsatı verilemez.

Devamını Oku »

Beyan nedir? Kimler Nasıl Sorumludur?

Herhangi bir madencilik faaliyetinde her türlü yazıyı bilgiyi verdikleri yetkili makamlara, yani maden işletme genel müdürlüğüne (MİGEM) verilen bilgilere beyan denir. Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyanda bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik konular dışındaki tüm beyanlardan sorumludurlar. Yani teknik işlerden mühendis, mali işlerden ruhsat sahibi sorumludur. Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların …

Devamını Oku »

Maden Arama veya İşletme Nerelerde Yapılamaz?

Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, korunması gerekli alanlar, 1. derecede askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1. derecede sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol doğalgaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanlar Genel …

Devamını Oku »

Bakır Madeninde Göçük! (İsimler)

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde bulunan bakır madeninde göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 12 işçiden halen haber alınamazken 4 işçinin cesedine ulaşıldı. 12 işçiye ulaşmak için iş makineleriyle kapanan yollar açılarak arama tarama faaliyetleri devam ediyor. VALİ TUTULMAZ’DAN AÇIKLAMA Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Şirvan ilçesinde meydana gelen göçükten 4 işçinin cenazesinin çıkarıldığını 12 işçiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü …

Devamını Oku »